Schakelprogramma tot Master of Science in de psychologie (klinische psychologie)

Een schakelprogramma is een overgangsprogramma tussen bepaalde professionele bachelors (3-jarige hogeschoolopleiding) en een specifieke master. Via het schakelprogramma krijg je dus toegang tot een aansluitende master.

schakelprogramma
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Je volgt de kernvakken uit de academische bacheloropleiding met als bedoeling je de competenties bij te brengen om met de masteropleiding te kunnen starten. Via het schakelprogramma behaal je geen bachelordiploma, het geeft je enkel een toegangsticket naar een specifieke master.
Sommige studenten hebben vanuit hun vooropleiding reeds affiniteit met het psychologische werkveld, bij andere studenten zal die basis beperkter zijn. Het programma wordt dan ook op maat gemaakt voor de verschillende vooropleidingen. Afhankelijk van de basis die je in jouw vooropleiding hebt meegekregen, is een aangepast pakket uitgewerkt.

Binnen het schakelprogramma Klinische psychologie kan je kiezen voor een major Klinische psychologie of voor een major Klinische neuropsychologie. Deze majorkeuze zet je dan verder in de masteropleiding. Waar de major Klinische psychologie inzet op een breed overzicht van de psychologische modellen en hun aanpak van psychopathologie, benadrukt de major Klinische neuropsychologie de biologische basis van gedrag en de aanpak van cognitieve en gedragsproblemen na aangeboren en verworven hersenbeschadiging.

Voor wie

Dit schakelprogramma is een toegangsticket naar een specifieke master. De toelatingsvoorwaarden worden vastgelegd op het niveau van de master in kwestie. Op de fiche van de master vind je of jouw diploma toelating geeft. De link vind je op het tabblad 'verder studeren' op deze pagina.

Structuur

Het schakelprogramma is een verzameling van vakken uit de drie bachelorjaren. Ondanks de reeds verworven voorkennis mag je dat niet onderschatten. Je bent vrij het aantal studiepunten op te nemen dat je het meest haalbaar acht. Ook de volgorde van je vakken is vrij te kiezen. Wij raden aan te starten met een pakket van ongeveer 60 studiepunten en om Statistiek I en II van bij het begin op te nemen in je traject. Als het programma dat je moet volgen beperkt is, of als je na het eerste jaar al redelijk wat credits behaald hebt, dan kan je combineren met vakken uit de master. Je moet dus niet volledig geslaagd zijn voor het schakelprogramma om vakken uit de master op te nemen. Meer info vind je op https://www.fppw.ugent.be/fdo/spvp.

Let bij de keuze van je vakken op voor de volgtijdelijkheid voor masterproef en voor stage. Volgtijdelijkheid heeft betrekking op de volgorde waarin mastervakken moeten worden afgelegd. Je kan dit bekijken via https://www.ugent.be/pp/nl/diensten/fdo/git