Voorbereidingsprogramma tot Master of Laws in de rechten

Een voorbereidingsprogramma is een overgangsprogramma tussen een academische bachelor en een master. Je volgt dit programma omdat jouw bachelordiploma geen rechtstreekse toegang geeft tot de master.

voorbereidingsprogramma
Faculteit Recht en Criminologie
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

In het voorbereidingsprogramma ligt de klemtoon vooral op het domeinspecifieke. Je volgde eerder al een academische opleiding en je beheerst dus al de algemeen wetenschappelijke competenties. Via een voorbereidingsprogramma behaal je geen academisch bachelordiploma, het geeft je enkel een toegangsticket naar een specifieke master.

Studenten die het masterdiploma rechten behalen via een voorbereidingsprogramma beschikken over een evenwaardig masterdiploma rechten op de arbeidsmarkt en komen dus ook in aanmerking voor de zogenaamde ‘klassieke juridische beroepen’ (advocatuur, magistratuur en notariaat).

Voor wie

Dit voorbereidingsprogramma is een toegangsticket naar een specifieke master. De toelatingsvoorwaarden worden vastgelegd op het niveau van de master in kwestie. Op de fiche van de master vind je of jouw diploma toelating geeft. De link vind je op het tabblad 'verder studeren' op deze pagina.

Structuur

Het voorbereidingsprogramma is een verzameling van vakken uit drie bachelorjaren. Het vakkenpakket mag, ondanks de reeds verworven voorkennis, zeker niet onderschat worden. Temeer omdat lesroosters en examenroosters per modeltrajectjaar worden opgesteld en de lessen en examens binnen het voorbereidingsprogramma dus niet steeds een ideale spreiding kennen.
Het voorbereidingsprogramma bestaat uit een vast verplicht gedeelte en een keuzegedeelte. Door de keuzemogelijkheden kan de omvang van het voorbereidingsprogramma verschillen van minimaal 97 sp tot maximaal 99 sp. Afhankelijk van jouw vooropleiding kan je mogelijks nog één of meerdere vrijstellingen bekomen.
Hoewel het voorbereidingsprogramma als een éénjarige opleiding wordt voorgesteld, wordt het dus allerminst aangeraden het volledige vakkenpakket van 97/99 studiepunten binnen één academiejaar op te nemen. Wij adviseren om te starten met een pakket van ongeveer 60 studiepunten maar je bent vrij te bepalen hoeveel studiepunten je haalbaar acht. Studenten die graag wat sturing krijgen bij het kiezen van hun vakkenpakket, kunnen terecht bij het monitoraat van de faculteit. Het spreiden van het voorbereidingsprogramma over twee jaren sluit niet uit dat je bij jouw tweede inschrijving in het voorbereidingsprogramma reeds mastervakken kan opnemen.

Het vak Vaardigheden III bestaat uit de zogenaamde praktische oefeningen die aanleunen bij de theoretische vakken die worden gedoceerd in de bacheloropleiding. Binnen het vak krijgen studenten in kleinere groepen een aantal juridische vaardigheden aangeleerd. Het vak wordt op een permanente wijze geëvalueerd dus er wordt een actieve inbreng van je verwacht. Omdat de meeste studenten in het voorbereidingsprogramma bij aanvang van de studies onvoldoende theoretische bagage hebben, kan je de oefeningen in het eerste semester niet opnemen en dien je twee vakgebieden te kiezen in het tweede semester. Dit betekent uiteraard een extra werklast in het tweede semester. Als je het voorbereidingsprogramma over meer dan één jaar spreidt, raden we aan om het vak Vaardigheden III niet op te nemen in het eerste jaar. Vanaf een tweede inschrijving in het voorbereidingsprogramma is het immers toegelaten om het vak Vaardigheden III te spreiden over twee semesters.

Neem voor meer details over de inhoud gerust even een kijkje op de website over het voorbereidingsprogramma.