Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in Economics

In het voorbereidingsprogramma ligt de klemtoon vooral op het domeinspecifieke. Je volgde eerder al een academische opleiding en je beheerst dus al de algemeen wetenschappelijke competenties. Via een voorbereidingsprogramma behaal je geen academisch bachelordiploma, het geeft je enkel een toegangsticket naar een specifieke master.

voorbereidingsprogramma
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De master in Economics is een brede opleiding die de werking van de globale economie bestudeert. Alle economische actoren en hun onderlinge interactie komen aan bod: gezinnen, bedrijven, financiële instellingen, overheid en buitenland. De masteropleiding reikt jou een gevorderd inzicht aan in economische theorieën, modellen en technieken dat je kritisch kan gebruiken voor het analyseren en evalueren van complexe maatschappelijke vraagstukken m.b.t. de interacties en gedragingen tussen economische actoren. In essentie bestudeert de opleiding Economics hoe die actoren economische keuzes maken (consumeren, produceren, arbeid verrichten, investeren en beleggen, invoeren, uitvoeren …) , wat de gevolgen daarvan zijn voor de samenleving en hoe problemen in dat verband het best worden opgelost. In functie hiervan leer je hoe je een wetenschappelijk onderzoek opzet en gebruik je de resultaten om beleidsaanbevelingen te formuleren. De topics die aan bod komen in de opleiding zijn maatschappelijk zeer relevant: economische groei, welvaart, inkomensvorming, inkomensverdeling, geld, inflatie, monetair beleid, tewerkstelling en werkloosheid, efficiënt overheidsbeleid, sociale zekerheid, belastingen en overheidsschuld, internationale economische relaties, globalisering, problematiek van de ontwikkelingslanden, milieuvervuiling, armoede ...

Voor wie

Dit voorbereidingsprogramma is een toegangsticket naar een specifieke master. De toelatingsvoorwaarden worden vastgelegd op het niveau van de master in kwestie. Op de fiche van de master vind je of jouw diploma toelating geeft. De link vind je op het tabblad 'verder studeren' op deze pagina.

Structuur

Wie vanuit een andere academische bachelor of master komt, volgt een voorbereidingsprogramma van 37 of 63 studiepunten (afhankelijk van jouw vooropleiding). In het voorbereidingsprogramma krijg je een stevige basis economische en kwantitatieve vakken.

In de masteropleiding Economics zijn er, naast een gemeenschappelijk deel, twee majors die beantwoorden aan de interesses van de belangrijkste groepen studenten die traditioneel voor een opleiding Economics kiezen. De studenten kiezen drie vakken uit één major, en hebben daarnaast nog een vrij keuzevak, dat kan (maar moet niet) gekozen worden binnen dezelfde major. In het gemeenschappelijke deel verdiep je de kennis m.b.t. micro-economie, macro-economie en econometrie via drie voortgezette cursussen. In micro-economie bestudeer je uitgebreid de gedragsimplicaties, duale formulering en het algemeen evenwicht van consumenten- en producentengedrag. Daarbij volgt ook een introductie tot de speltheorie en verdiep je jezelf in de problematiek van asymmetrische informatie. In macro-economie leer je de belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen van de voorbije veertig jaar kennen, begrijpen en beheersen. Centraal staan de moderne groeitheorie, de nieuw-klassieke macro-economie en de moderne conjunctuuranalyse. In econometrie verbreden we jouw kennis van de econometrische technieken voor tijdreeksanalyses.

De major Financial Institutions and Markets oriënteert zich expliciet op studenten die een beroep willen in de financiële sector. De major Economic Policy richt zich tot studenten die een job zoeken die het economisch beleid bepaalt, in de zeer brede betekenis van het woord (niet enkel overheid, maar ook sociale partners, centrale bank, internationale instellingen, financiële instellingen, …). Tot slot is er de masterproef waarmee je aantoont dat je in staat bent om opgedane kennis in te zetten om een probleem op te lossen.

Neem voor meer details over de inhoud van het voorbereidingsprogramma gerust even een kijkje in de brochure van de faculteit.