Bachelor of Arts in de archeologie

De archeoloog bestudeert oude culturen en reconstrueert het verleden op basis van materiële overblijfselen. Die bevinden zich voor een groot deel onder de grond en worden via opgravingen gevonden. Het eigenlijke werk begint echter pas na het terreinwerk: de analyse, vergelijking, formuleren van hypothesen, toetsen ... Archeologie is interdisciplinair en doet een beroep op een brede waaier van hulpwetenschappen.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De archeoloog bestudeert oude culturen en maakt hiervoor gebruik van de materiële overblijfselen om die culturen in al hun aspecten te reconstrueren. Aan de hand van die overblijfselen is het mogelijk om de levenswijze en de leefomstandigheden te leren kennen. Op die manier krijg je een goed zicht op de evoluties van culturen en de wederzijdse beïnvloeding van verschillende groepen.

De overblijfselen bevinden zich voor een groot deel onder de grond, vandaar het romantische beeld van de archeoloog-opgraver. Toch is het zo dat het eigenlijke werk pas begint na het terreinwerk: de analyse, vergelijking, formuleren van hypotheses, toetsen … Archeologen doen hiervoor een beroep op een brede waaier van hulpwetenschappen zoals geschiedenis, antropologie, studie van munten …

Ook de natuurwetenschappen steken een handje toe, vnl. geologie en geografie. Er wordt tevens veel gebruik gemaakt van moderne technologieën zoals fotografische technieken en nieuwe methodes voor afstandswaarneming.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Je koestert een ruime belangstelling voor alles wat met het verleden te maken heeft: je wilt een duidelijk inzicht krijgen in de samenhang, evolutie en kenmerken van vroegere samenlevingen. Tegelijk zoek je naar antwoorden voor het heden: waaruit zijn de eigentijdse situaties en structuren gegroeid?

Je hebt vooral een wetenschappelijke interesse in de materiële overblijfselen van de oude culturen, je bent nauwgezet en vele uren doorbrengen in openlucht schrikt je niet af. Voorkennis van wetenschappen kan nuttig zijn en vergemakkelijkt de leerstof voor sommige vakken. Ruimtelijk inzicht zal goed van pas komen.

Aanleg en belangstelling voor talen is niet onbelangrijk: archeologie studeren betekent veel teksten in vreemde talen lezen en verwerken voor zelfstudie en opdrachten.

Structuur

Bachelor

In het eerste jaar brengen vijf algemene vakken jou de elementaire kennis en vaardigheden in de humane wetenschappen bij. Daarnaast is de bacheloropleiding opgebouwd rond drie soorten vakken:

  • kennis- en inzichtvakken: overzichten van periodes en van grote archeologische regio’s
  • methodologische vakken: inleiding tot de archeologie, inleiding tot de natuurwetenschappen ...
  • praktijkvakken: begeleide oefeningen waarin geleerd wordt zelfstandig onderzoek op te zetten en uit te voeren, terreinstages, excursies, materiaalpractica. 

In het tweede bachelorjaar verdiep je je via een minor in wetenschappen die nauw aansluiten bij de archeologische praktijk.
Dat zijn de pijlers waarop de opleiding steunt. Je wordt van meet af aan geconfronteerd met alle facetten van de archeologische praktijk en met divers wetenschappelijke disciplines. Gedurende de hele opleiding worden regelmatig korte (buitenlandse) excursies georganiseerd: je bezoekt een archeologische site, een museum, een tentoonstelling ... Die worden georganiseerd vanuit de opleiding of door de studenten zelf, die een zeer actieve Archeologische Werkgroep vormen.
De opleiding is een combinatie van hoor- en werkcolleges, terreinpraktijk en begeleide zelfwerkzaamheid. Naarmate de opleiding vordert, worden de hoorcolleges afgebouwd en neemt het belang van de werkcolleges en van het eigen onderzoek toe.

Master

De opleiding is erop gericht archeologen te vormen die in staat zijn zelfstandig en gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek te verrichten en in staat zijn om leidinggevende functies met succes te vervullen. Eigen wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van de masteropleiding en dit resulteert in een geschreven masterproef. Ook de stage neemt een belangrijke plaats in. De verder doorgedreven deelname aan opgravingen en aanverwante activiteiten (museumbeheer, management enz.) stoomt de studenten nog meer klaar voor de praktische kant van de veldarcheologie en het archeologisch onderzoek.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde master. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Arbeidsmarkt

Archeologen komen terecht in het wetenschappelijk onderzoek, aan de universiteiten, in musea en andere wetenschappelijke instellingen. Bij de overheid zijn ze verantwoordelijk voor het beheer en het wetenschappelijk onderzoek van het archeologisch erfgoed en in de ruimtelijke ordening in gemeentelijke, regionale, provinciale en Vlaamse diensten.

Ook archeologische privébedrijven en studiecentra belast met milieu-evaluaties werven archeologen aan. De in Vlaanderen opgeleide archeologen blijken zeer gegeerd in het buitenland.

De opleiding archeologie geeft daarnaast ook toegang tot zeer diverse beroepen. Steeds meer afgestudeerden vinden een job buiten het onderwijs, het beheer en het wetenschappelijk onderzoek zoals bijvoorbeeld administratieve functies in de openbare en private sector, commerciële functies, een job in de publicrelationssector, de culturele sector, het bibliotheekwezen en de journalistiek.

Op www.durfdenken.be vind je interessante getuigenissen van afgestudeerde archeologen.