Bachelor of Arts in de geschiedenis

De geschiedenisopleiding aan de Universiteit Gent vormt historici met een onderzoeksgerichte attitude en een brede blik op de wereld. Als afgestudeerde historicus beschik je niet alleen over een goede kennis van de humane en sociale wetenschappen en van de geschiedenis, en over een kritisch inzicht in maatschappelijke processen en structuren. Je hebt eveneens een wetenschappelijkkritische houding tegenover het verleden en het heden, je kunt op zelfstandige basis historisch onderzoek verrichten, je kunt de resultaten van wetenschappelijk onderzoek (schriftelijk en mondeling) voorstellen aan een breed publiek en je kunt deelnemen aan het hedendaags maatschappelijk debat.

Voor wie?

Je bent gefascineerd door het verleden, omwille van het verleden zelf, maar ook omdat je de structuren van je eigen tijd beter wilt leren begrijpen. De student geschiedenis wil niet alleen weten wat er gebeurd is, maar vooral ook waarom. De studie geschiedenis vraagt veel meer dan enkel geheugenwerk, je moet in staat zijn om inzicht te krijgen in de samenhang van historische gebeurtenissen. De opleiding vereist ook een kritische houding ten opzichte van zowel de bronnen als de talrijke geschiedkundige theorieën. Je bestudeert de bronnen nauwgezet en je studie heeft dus iets weg van detectivewerk gecombineerd met kritisch schrijverschap. Aanleg en belangstelling hebben voor vreemde talen (Frans, Engels, Duits) komt goed van pas bij het verwerken van het bronnenmateriaal en de historische literatuur. Voorkennis van het Latijn en/of het Grieks kan ook een voordeel zijn als je ervoor kiest om je te verdiepen in de klassieke oudheid of middeleeuwen.

Opbouw

Bachelor

In het eerste jaar volg je vijf algemene vakken. Het zijn inleidingen op enkele essentiële menswetenschappen (Wijsbegeerte, Kunst en Literatuur) en twee historische basisvakken (Historische Kritiek en Wereldgeschiedenis). Daarnaast krijg je tijdens de drie jaren van de bachelor Geschiedenis drie soorten vakken:

  • kennis- en inzichtsvakken (overzichten van periodes en van de grote themata in de geschiedenis);
  • historische praktijkvakken (begeleide ‘oefeningen’ waarin geleerd wordt zelfstandig onderzoek op te zetten en uit te voeren);
  • inleidingen in de humane en sociale wetenschappen (niet-historische vakken).

Onderwijsvormen zoals hoorcolleges, werkcolleges en begeleide zelfwerkzaamheid worden gecombineerd. Naarmate de bachelor vordert, worden hoorcolleges afgebouwd en neemt het belang van werkcolleges en eigen onderzoeksinspanningen toe. De zelfstandig uitgewerkte bachelorpaper is hiervan een bekroning. In je derde jaar kan je opteren voor een minortraject van 15 studiepunten. Deze minor geeft je de kans om een blik te werpen over de muren van je eigen discipline en, door het combineren van kennis en vaardigheden uit verschillende studierichtingen, bepaalde historische vraagstellingen op een interdisciplinaire manier te benaderen. Via het keuzetraject onderwijs kan je al vakken opnemen die je voorbereiden op de educatieve master. Jaarlijks maken enkele tientallen studenten uit het derde jaar bachelor Geschiedenis gebruik van de mogelijkheid om één of twee semesters te gaan studeren in een buitenlandse universiteit. De opleiding beschikt over een goed uitgebouwd internationaal academisch netwerk en biedt meer dan 40 bestemmingen aan (met telkens een of meerdere plaatsen) verspreid over heel Europa.

Master

De echte vakspecialisatie gebeurt in de masteropleiding. Je kiest voor een onderzoeksproject in een bepaalde periode (bv. middeleeuwen), in een bepaald thema (bv. stadsgeschiedenis) of in een bepaalde regio (bv. geschiedenis van Afrika). De opleiding is geconcentreerd rond de masterproef, het zelfstandig afstudeerwerk. Vakken en werkcolleges sluiten aan bij de gekozen invalshoek.
Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Waarheen?

Als geschiedkundige kun je - dankzij de brede contouren en de wetenschappelijke diepgang van de opleiding - kennis en vaardigheden gebruiken in tal van niet-historische opleidingen en beroepen. Historici stromen bovendien opvallend vlot door in bijkomende opleidingen, zoals archiefwetenschappen, communicatiewetenschappen of sociale wetenschappen. Recente rondvragen leren ons dat we de afgestudeerde historici van de Universiteit Gent terugvinden in alle lagen van het maatschappelijke leven: onderwijs, cultuur, administratie, journalistiek, wetenschappelijk onderzoek, diplomatie, sociale sector, uitgeverijen, banken en verzekeringen. Het polyvalente, flexibele en kritische karakter van de vorming biedt hier zeker een duidelijk voordeel.