Bachelor of Arts in de geschiedenis

De geschiedenisopleiding leidt historici op met een onderzoeksgerichte attitude en een brede blik op de wereld. Het gaat over veel meer dan louter geheugenwerk of de opsomming van historische feiten. Het vraagt een kritische houding ten opzichte van historische bronnen en een wetenschappelijk inzicht in het waarom en de samenhang van historische gebeurtenissen.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren