Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (Latijn - Italiaans)

Talenkennis wordt steeds belangrijker door de toename van mobiliteit en de schaalvergroting van internationale contacten. Doeltreffende communicatie is echter niet louter een kwestie van taalbeheersing. Een brede, onbevangen kijk op de maatschappelijke context van een taal is ook van cruciaal belang.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Talenkennis vormt één van de hoekstenen van onze informatiemaatschappij. Door de toename van de mobiliteit en de schaalvergroting van de internationale contacten wordt het steeds belangrijker om te beschikken over een hoog ontwikkelde taalvaardigheid in meer dan één taal. Doeltreffende communicatie is echter niet louter een kwestie van taalbeheersing. Ze berust evenzeer op een brede, onbevangen kijk op de maatschappelijke context waarbinnen de communicatie plaatsvindt en op een goede kennis van het culturele en meer bepaald het literaire erfgoed.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Als je wilt starten met Taal- en letterkunde dan heb je een liefde en aanleg voor talen, niet alleen voor de taal als praktisch instrument maar ook voor de taal als uiting van een cultuur. Je combineert twee talen en twee wetenschappelijke disciplines. Het programma bevat daarom vakken als taalvaardigheid, geschiedenis en cultuur, taalkunde en letterkunde. Kies je voor Nederlands, Frans en Engels dan wordt verwacht dat je een actieve kennis hebt van de basiswoordenschat en grammatica van die talen. Voor Italiaans, Spaans, en Zweeds heb je geen voorkennis nodig. Bij Duits, Grieks en Latijn wordt rekening gehouden met de kennis opgedaan in het secundair onderwijs. Je kiest voor een opleiding met veel persoonlijk werk dat echter lichter, aangenamer en boeiender wordt naargelang je motivatie en aanleg.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

Aan de Universiteit Gent kies je twee talen uit een aanbod van negen.

De uurroosters worden zo opgesteld dat je twee talen uit een verschillende kolom zonder enig probleem kunt combineren. Nederlands, Engels en Frans kunnen dus met alle andere talen worden gecombineerd, maar ook voor Duits, Grieks, Italiaans, Latijn, Spaans en Zweeds zijn er ruime combinatiemogelijkheden voorzien. Het is echter niet mogelijk om twee talen uit eenzelfde kolom samen op te nemen.

> Bachelor

De bacheloropleiding steunt op drie grote pijlers. Vooreerst zijn er de vijf algemene vakken uit het gemeenschappelijke pakket van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Ze reiken algemene basisinzichten in de humane wetenschappen aan. Daarnaast zijn er de opleidingsspecifieke vakken. Zij bieden noodzakelijke kennis, methodes en vaardigheden die de taalspecifieke vakken overschrijden. De derde en omvangrijkste pijler is de studie van twee talen. Gedurende de eerste twee jaren van de opleiding wegen die twee talen in het programma precies even zwaar. Elk van de talenpakketten bestaat uit drie delen: taalvaardigheid, een letterkundig en een taalkundig gedeelte. Ten slotte is het van groot belang om ook de geschiedenis en de cultuur (in de brede zin van het woord) van de bestudeerde taalgebieden te kennen, zodat je ook weet hebt van de politieke, maatschappelijke en culturele contexten waarbinnen taal en literatuur functioneren.
In het derde jaar kies je een ‘optietraject’ dat je voorbereidt op een latere studie of loopbaan. Het traject onderwijs bv. leidt je toe naar de educatieve master. Je kan er anderzijds voor kiezen om een derde taal te studeren of je verder te verdiepen in de algemene taal- of literatuurwetenschap. Het is ook mogelijk om vakken op te nemen uit voorbereidingsprogramma’s die toegang geven tot een aanvullende (master)opleiding. Je studietijd kan bovendien een extra dimensie krijgen als je ervoor kiest een periode te gaan studeren in het buitenland.

> Master

Met je bachelordiploma heb je rechtstreeks toegang tot de master in de taal- en letterkunde. Je kunt ervoor kiezen om je talencombinatie van de bachelor voort te zetten, of om je te specialiseren in één van je talen uit de bachelor. Na afloop van je bachelor of master kun je je ook nog in een derde taal verdiepen via een verkorte bachelor.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde masters. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’. 

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Je diepgaande academische vorming met een goede talenkennis, een verfijnd taalgevoel, en een goed inzicht in zowel literaire als niet-literaire teksten, samen met algemene competenties als een creatief, probleemoplossend vermogen en een attitude van levenslang leren, zorgen ervoor dat je in verschillende sectoren terechtkunt.
Veel afgestudeerden vinden een gepaste baan in het bedrijfsleven en in het onderwijs, traditioneel een belangrijke afzetmarkt. Anderen gaan aan de slag als journalist, vertaler, redacteur of corrector, en dat in diverse media en sectoren van de bedrijfswereld. De culturele sector biedt arbeidskansen in musea, bibliotheken, culturele centra, festivals en organisaties. Voor afgestudeerden met een bijzondere belangstelling voor de theoretische studie van de taal- of letterkunde biedt het wetenschappelijk onderzoek aantrekkelijke perspectieven. Uit recente cijfers van de VDAB blijkt dat meer dan 90% van de afgestudeerden werk vindt binnen het jaar.
Een lijst met concrete beroepen van de afgestudeerden vind je op www.taalenletterkunde.ugent.be/beroepen.