Bachelor of Arts in East European Languages and Cultures

What?

De Sovjet-Unie bestaat al bijna dertig jaar niet meer, maar Oost-Europa blijft boeiend én relevant. De Oost-Europese landen vertegenwoordigen meer dan de helft van het Europese continent en beschikken over een rijk en gevarieerd erfgoed op cultureel, politiek, sociaal-economisch en wetenschappelijk vlak. Ze hebben een interessante, maar bewogen geschiedenis die de wereldgeschiedenis en -cultuur mee heeft bepaald. Ook vandaag neemt Oost-Europa een belangrijke plaats in het wereldgebeuren in. Sommige delen van Oost-Europa zijn lid van de Europese Unie (Bulgarije, Kroatië, Slovenië) geworden, terwijl andere nog steeds buiten onze vertrouwde wereld staan (Rusland, Servië). En dat geldt ook voor de culturen zelf: tegelijk vertrouwd en vreemd, herkenbaar en exotisch, Europees en niet-Europees. De opleiding richt zich zowel op Rusland als op Zuidoost-Europa, meer bepaald de Slavische culturen op de Balkan. De nadruk ligt niet alleen op taalverwerving, maar ook op de studie van de cultuur in al haar aspecten en de maatschappij. Er is bijzondere aandacht voor de historische ontwikkeling van de Oost-Europese talen, culturen en landen. De UGent is de enige universiteit in Vlaanderen waar je de opleiding Oost-Europese talen en culturen kunt volgen.

For whom?

Je hebt geen speciale voorkennis nodig. Een bijzondere interesse voor talen is wel noodzakelijk, aangezien je talen (be)studeert die qua structuur en woordenschat sterk verschillen van de West-Europese talen. Verder heb je een grote interesse voor literatuur, cultuur en geschiedenis en kun je je enthousiast inleven in de wereld van andere culturen. De belangrijkste voorwaarde om te slagen is ongetwijfeld motivatie en een brede belangstelling, niet alleen voor taal en cultuur in het algemeen, maar ook voor cultuurgebieden die fundamenteel verschillen van de onze.

Course structure

  •  Bachelor

De bacheloropleiding Oost-Europese talen en culturen biedt een breed programma waarin naast de studie van twee moderne Slavische talen ook plaats is voor geschiedenis, literatuur, cultuur en maatschappij van Oost-Europa, in het bijzonder Rusland en Zuidoost-Europa. Centraal in de opleiding staat de intensieve, theoretische en praktische studie van de belangrijkste Oost-Europese taal, het Russisch, waarmee je in het eerste semester van het eerste jaar start. In het tweede semester van het eerste jaar vat je de studie van een moderne Zuid-Slavische taal aan, met name Bulgaars, Bosnisch/Kroatisch/Servisch of Sloveens. Daarnaast verdiep je je in het cultuurgebied van Rusland en Zuidoost-Europa via taalwetenschap, letterkunde, cultuurgeschiedenis, geschiedenis en actualiteit. In het eerste jaar is er ook bijzondere aandacht voor je algemeen humane en theoretische vorming. Dat gebeurt via vijf algemene vakken die geselecteerd zijn uit het aanbod van gemeenschappelijke vakken van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Vanaf het tweede jaar biedt de leerlijn ‘methodologie’ je de nodige instrumenten en vaardigheden om zelfstandig aan onderzoek te doen. Vanaf datzelfde jaar verdiep je je behalve in het cultuurgebied van Rusland en Zuidoost-Europa ook in het Oudslavisch, de gemeenschappelijke schrijftaal van de Slavisch-orthodoxe wereld, en de premoderne Slavische cultuurgeschiedenis. Daarnaast kies je een minor en scherp je je onderzoeksvaardigheden aan. In het derde jaar is er een buitenlandsemester waarbij je ondergedompeld wordt in de taal en cultuur van je studiegebied. Je rondt de bacheloropleiding af met een werkstuk, de bachelorproef.

  • Master
In de master ligt de nadruk op specialisatie, verdieping en persoonlijk wetenschappelijk werk. Naast de talen die ook in de bachelor aangeboden worden zijn er verdiepingsvakken op het gebied van taalkunde, letterkunde, Slavische filologie en (cultuur)geschiedenis. Er is ruimte voor keuzeonderdelen, zodat het keuzetraject uit de bachelor eventueel kan worden voortgezet, een binnen- of buitenlandse stage kan worden opgenomen of andere verdiepende vakken aan het curriculum kunnen worden toegevoegd. Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Where to?

Onder invloed van de veranderingen in Oost-Europa is de werkgelegenheid voor Oost-Europakundigen of slavisten aanzienlijk toegenomen. Slavisten worden gerekruteerd om handelsmissies te ontvangen en te begeleiden, om goede handelscontacten te smeden, om te werken bij buitenlandse vestigingen van Belgische bedrijven en banken. Afzetmarkten zijn onder meer de journalistiek, de radio en televisie, de culturele sector, maar ook de sociaal-politieke instanties die zich bekommeren om migranten en vluchtelingen. Als leraar zijn er mogelijkheden in het volwassenenonderwijs, de hogescholen en de universiteiten. Daarnaast zijn er het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit, het bibliotheekwezen, musea enz.