Bachelor of Laws in de rechten

Wie rechten studeert, wordt niet automatisch advocaat, magistraat of notaris. Ook binnen bedrijven, binnen overheidsdiensten of in de politieke wereld kunnen juristen aan de slag. Tijdens de opleiding komen dan ook heel uiteenlopende rechtstakken aan bod en word je ondergedompeld in een brede waaier aan juridische problemen.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Recht en Criminologie
Nederlands
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De samenleving wordt steeds complexer en meer en meer sectoren worden ‘gejuridiseerd’. Goed juridisch advies is noodzakelijk bij quasi elke belangrijke beslissing. Juristen nemen daardoor een sleutelpositie in binnen de maatschappij. Wie rechten studeert, wordt niet automatisch advocaat, magistraat of notaris. Ook in bedrijven, bij overheidsdiensten of in de politieke wereld kunnen juristen aan de slag. Tijdens de opleiding komen dan ook heel uiteenlopende rechtstakken aan bod en word je ondergedompeld in een brede waaier aan juridische problemen. Schoolverlaters blijken dikwijls geen precies beeld te hebben van de rechtenstudies. Rechten is veel meer dan ‘van buiten blokken’. Het is een interessante, veelzijdige studie met gunstige tewerkstellingsperspectieven.

&t}

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Studies in de rechten veronderstellen geen specifieke voorkennis. De leerstof is immers voor iedereen nieuw en begint vanaf nul. Er bestaat ook niet zoiets als een specifieke juridische intelligentie, een ‘juridische knobbel’. Je bent geïnteresseerd in de samenleving, in historische evoluties en je volgt de actualiteit over politiek en gerecht op de voet. Als jurist heb je een open oog en oor voor de hot topics van het nieuws. Je bent gemotiveerd om complexe problemen in de meest uiteenlopende maatschappelijke domeinen te analyseren, erover te rapporteren en regels toe te passen op heel concrete situaties. Je beschikt hiervoor over voldoende abstractievermogen en taalvaardigheid.
Talenkennis is van groot belang, zowel voor de opleiding zelf, als voor de job achteraf. Een goede kennis van het Frans is onmisbaar. Allerlei rechtsbronnen zijn soms uitsluitend in het Frans opgesteld. Dat is niet alleen het geval voor oudere bronnen, maar uiteraard ook voor de vonnissen en arresten die in het Franstalige landsgedeelte worden geveld. Kennis van het Engels is een must voor wie later in het bedrijfsleven denkt terecht te komen. Wie een tekort heeft voor bepaalde talen, heeft tijdens de studies de kans om die kennis bij te spijkeren.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

Tijdens de bacheloropleiding krijg je een overzicht van de hoofdlijnen van de meeste rechtstakken. Naast de zuivere rechtsvakken is er ook een ruim aanbod van politiek-filosofische, historische, economische en menswetenschappelijke vakken. Er wordt verwacht dat je een vlotte babbel en dito pen hebt. Die vaardigheden (schriftelijk en mondeling) worden aangescherpt d.m.v. oefeningen en de bachelorproef. Een bijkomend voordeel is dat de oefeningen een ideale voorbereiding zijn op het examen.

  • Master

Het tweejarige masterprogramma is zeer flexibel. Je volgt zes algemene vakken en kiest daarnaast een twaalftal keuzevakken. Die kies je uit een lijst met ‘vakken met een component vaardigheden’ (bv. stage, een internationale mout court, een legal clinic …), een lijst met ‘verdiepende vakken’ (het uitdiepen van een bepaalde rechtstak) en een lijst met ‘verbredende vakken’ (specifieke juridische of metajuridische onderwerpen). De keuze maak je op basis van je persoonlijke voorkeuren, je toekomstige beroepskeuze, de doceerwijze of een andere reden. Zo kun je je in zekere zin specialiseren, terwijl jouw diploma toch een algemene geldigheid voor alle juridische beroepen behoudt. Specialisaties kunnen gaan in de richting van het burgerlijk recht, het strafrecht, het nationaal of internationaal publiekrecht, het milieurecht, het sociaal recht, het economisch recht, het fiscaal recht, het Europees recht (in dit laatste geval grotendeels in het Engels gedoceerd) enz. Op het einde van het tweede masterjaar leg je ook een masterproef af (die je voorbereidt in het eerste masterjaar).

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde master. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt evolueert constant. Maar toch kunnen we op enkele algemene trends wijzen. In de eerste plaats stellen we vast dat nog slechts een kleine groep afgestudeerden weet door te stoten naar de magistratuur, het notariaat en de advocatuur. Een tweede vaststelling is dat de nood aan bedrijfsjuristen nog steeds aan het groeien is. En tenslotte blijkt ook dat steeds meer ‘polyvalente’ functies worden ingenomen door juristen. Die ontkoppeling tussen het diploma en de job is een fenomeen dat zich al langer dan vandaag voordoet. En omdat die polyvalente functies steeds complexer worden en juridische kennis daarbij goed van pas komt, worden die jobs niet zelden door juristen bezet. Last but not least is de studie een ideale uitvalsbasis voor een politieke carrière.

Op de website van de faculteit Recht en Criminologie vind je getuigenissen over de tewerkstelling van juristen. Ook op www.durfdenken.be vind je interessante getuigenissen.