Bachelor of Science in Bioscience Engineering Technology

What?

In de opleiding in de industriële wetenschappen of in de biowetenschappen (industrieel ingenieur) verwerf je via basisvakken veeleer toepassingsgerichte kennis. Je gebruikt die kennis vervolgens om bestaande toepassingen en ontwerpen te verbeteren of om systemen te optimaliseren in een specifieke bedrijfs- of sectorcontext. Je opleiding wordt gekenmerkt door veelvuldige contacten met het werkveld, via projecten en stages. Je wordt applicatie-ingenieur. Je eindwerk en je latere job zijn meestal gericht op het optimaliseren van bestaande concepten of de toepassing van nieuwe concepten in het werkveld. De opleidingen in de biowetenschappen (industrieel ingenieur) richten zich op de toepassing van bio-, natuur- en technologische wetenschappen in plantaardige en/of dierlijke productieprocessen of bij de productie van voedingsmiddelen.
De opleiding in de industriële wetenschappen: biochemie (industrieel ingenieur) legt de nadruk op biochemische en biotechnologische processen die steeds vaker en op steeds grotere schaal ingeschakeld worden in onder andere de industriële milieuzorg. In combinatie met praktijkgerichte toepassingen en illustraties vormen de opleidingen een boeiende uitdaging.

For whom?

De impact van de wetenschap op technologische vernieuwing is vandaag groter dan ooit. Ingenieurs spelen hierbij een cruciale rol. Zij ontwikkelen de nieuwe producten en bedenken de nieuwe technologieën. Ingenieurs hebben een belangrijke maatschappelijke taak bij tal van toepassingen voor voeding, gezondheid, milieu … Het spreekt voor zich dat een uitgesproken interesse voor wiskunde en wetenschappen onontbeerlijk is voor al wie een ingenieursstudie wil aanvatten. Om met succes je studie van industrieel ingenieur te doorlopen is een voorkennis van minstens vier uur wiskunde per week (in het secundair) ten sterkste aangeraden. Een specifieke voorkennis van opleidingsonderdelen zoals mechanica, elektriciteit en chemie is niet noodzakelijk.

Course structure

  • Bachelor

Tijdens de drie jaar durende bacheloropleiding krijg je een mix van basisopleidingsonderdelen. Biologisch georiënteerde opleidingsonderdelen zijn de ruggengraat van de opleiding. Chemie, biochemie, wiskunde, natuurkunde, informatica en technologische vakken verbreden je basiskennis.
Vanaf het tweede bachelorjaar geef je een persoonlijke toets aan je opleiding dankzij de keuzepakketten landbouwkunde, tuinbouwkunde, voedingsindustrie of biotechnologie. Je zin voor initiatief kan je demonstreren tijdens de talrijke projecten, bedrijfsbezoeken en je bachelorproef.

  • Master

Na de bachelor, specialiseer je je verder in de masteropleiding. De Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde heeft drie afstudeerrichtingen. Bij plantaardige en dierlijke productie ligt het accent op de voedselproductie van plantaardige en dierlijke oorsprong. De afstudeerrichting tropische plantaardige productie richt zich vooral op een duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen en voedselvoorziening in de tropische en subtropische landbouwgebieden. In de afstudeerrichting tuinbouwkunde krijg je een diepgaand inzicht in de intensieve plantaardige productie, meer specifiek in de groente-, (sier)boom- en fruitteelt, landschaps- en groenbeheer. In de Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie ligt het accent op de verwerking van grondstoffen tot kwaliteitsvolle en veilige voedingsmiddelen. Voedselveiligheid en -kwaliteit zijn zeer complexe begrippen. Erg belangrijk is het inzicht in de productieprocessen van levensmiddelen, in de bederfmechanismen en de mogelijke chemische en microbiële gevaren hieraan verbonden. In de Master in de industriële wetenschappen: biochemie komen de technologie van de biochemische bedrijven en de vijf biotechnologiedomeinen evenwichtig aan bod: de rode en groene biotechnologie in biochemische en moleculaire analyse en in gentechnologie; de witte biotechnologie in industriële biotechnologie en toepassingen van de biokatalyse, de blauwe biotechnologie in milieubiotechnologie en de gele biotechnologie in de voedinggerelateerde topics van industriële microbiologie en in brouwerijtechnologie.

Where to?

Er is behoefte aan ingenieurs in de toelevering, productie, handel en verwerking, in technisch-commerciële functies, in onderzoek en onderwijs. Er is ook steeds meer aandacht voor groen en natuur. Meer dan ooit zijn er masters nodig met een visie, die een brugfunctie kunnen vervullen tussen enerzijds land- en tuinbouw en anderzijds natuur- en landschapsbeheer. Als master in de industriële wetenschappen: biochemie vind je werk in biochemische, farmaceutische en biotechnologische bedrijven en instellingen. Je kunt werken aan onderzoeksprojecten, in productie-eenheden, in commerciële afdelingen, in technische ondersteuning of je kunt technische opleidingen geven. Werkgelegenheid is er ook bij studie- en adviesbureaus en bij overheidsorganen. En natuurlijk zijn er ook carrièremogelijkheden in de academische wereld.