Bachelor of Science in de bio-industriële wetenschappen

In de opleiding in de Bio-Industriële wetenschappen verwerf je in je basisvakken veeleer praktijkgerichte kennis. Je gebruikt die kennis vervolgens om bestaande toepassingen en ontwerpen te verbeteren of om systemen te optimaliseren in een specifieke bedrijfs- of sectorcontext.

Wie opteert voor industriële wetenschappen aan UGent Campus Kortrijk, kiest voor kwalitatief onderwijs afgestemd op het werkveld. De docenten werken heel nauw samen met hun bedrijvennetwerk. Dit garandeert een boeiende wisselwerking tussen het opleidingsprogramma en het bedrijfsleven. De opleiding in de industriële wetenschappen: biochemie bestudeert de biochemische werking van een cel, een bacterie en hoe dat een invloed kan hebben op het dagelijkse leven. De focus ligt enerzijds op alles wat met voeding en voedingstechnologie te maken heeft en anderzijds op de manier waarop de organismen via DNA-verandering aangepast kunnen worden. Heb je interesse in de synthese en verwerking van kunststoffen, geneesmiddelen, kleurstoffen, lijmen en verven, en in de behandeling van water (bijvoorbeeld drinkwater of stoom), kies dan voor de opleiding tot industrieel ingenieur chemie. Je bestudeert de typische chemisch-technologische apparatuur en leert er ook mee werken. De opleiding in de industriële wetenschappen: milieukunde is een unieke opleiding in Vlaanderen. Met dat diploma op zak ben je in staat concrete en duurzame oplossingen te formuleren voor actuele problemen zoals bodem-, water- en luchtverontreiniging, klimaatverandering en overstromingen.

De UGent biedt de opleiding Industrieel Ingenieur aan op twee locaties (UGent Campus Kortrijk en UGent Campus Schoonmeersen) verbonden aan twee faculteiten (Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Architectuur). Dat zorgt voor verschillende opleidingen Industrieel ingenieur met elk hun eigen accenten en unieke aanbod. De opleiding die we hier bespreken wordt aangeboden in Kortrijk en is verbonden aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Voor wie?

De impact van de wetenschap op technologische vernieuwing is vandaag groter dan ooit. Ingenieurs spelen hierbij een cruciale rol. Zij ontwikkelen de nieuwe producten en bedenken de nieuwe technologieën. Ingenieurs hebben een belangrijke maatschappelijke taak bij tal van toepassingen voor voeding, gezondheid, milieu… Het spreekt voor zich dat een uitgesproken interesse voor wiskunde en wetenschappen onontbeerlijk is voor al wie een ingenieursstudie wil aanvatten. Om met succes je studie van industrieel ingenieur te doorlopen is een voorkennis van minstens vier uur wiskunde per week onontbeerlijk. Een specifieke voorkennis van opleidingsonderdelen zoals mechanica, elektriciteit en chemie is niet noodzakelijk.

Opbouw

  • Bachelor

De opleiding bio-industriële wetenschappen is de vervanging van de vroegere Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie en milieukunde. De nieuwe opleiding biedt je drie keuzetrajecten, met name chemische procestechnologie, milieutechnologie en voedingsprocestechnologie.

In je eerste jaar krijg je een brede waaier aan wetenschappelijke basiskennis (wiskunde, fysica, chemie, biologie) aangevuld met toegepaste ingenieurswetenschappen. Je leert productieprocessen binnen de domeinen voeding, gezondheid, milieu en chemie begrijpen, beoordelen en verbeteren. In je tweede jaar kies je voor één van de drie keuzetrajecten binnen de bachelor: chemische procestechnologie, voedingsproces- of milieutechnologie. De drie trajecten zijn heel praktijkgericht. De docenten putten hun kennis en ervaring uit verschillende disciplines en werken heel nauw samen met hun bedrijvennetwerk. Naast de hoorcolleges wordt evenveel aandacht besteed aan wetenschappelijke laboratoriumexperimenten. Ze verzamel je een pak vaardigheden die van jou een goed onderzoeker maken. Je derde bachelor bestaat overwegend uit specifieke vakken voor jouw keuzetraject en je werkt aan je bachelorproef.

  • Master

De bacheloropleiding bio-industriële wetenschappen bereidt voor op de masteropleiding. Elke student die start (vanaf 2017-2018) in de nieuwe bacheloropleiding bio-industriële wetenschappen zal ook instromen in een nieuwe masteropleiding(en). De details zijn op dit moment nog niet bekend. Uiteraard zal de inhoud in het verlengde liggen van de specialisaties uit de bacheloropleiding. De nieuwe masteropleiding(en) zal de bestaande masters vervangen, meer specifiek: de master in de industriële wetenschappen: biochemie, de master in de industriële wetenschappen: chemie en de master in de industriële wetenschappen: milieukunde.

Waarheen?

De masteropleiding waarborgt tewerkstelling in een zeer breed terrein, wat aanpassingsvermogen aan snel wisselende beroepssituaties veronderstelt. Als industrieel ingenieur leer je wiskundige en wetenschappelijke inzichten creatief toe te passen in de praktijk. In het werkveld ben je na deze opleiding erg gegeerd voor je expertise in het optimaliseren van processen en systemen. Je komt meestal terecht in technische functies, management- of commerciële functies, in vele takken van de bedrijfswereld. Een andere belangrijke werkgever is de overheid. Ook in de onderwijssector is een aanzienlijk aantal ingenieurs tewerkgesteld. De lijst met mogelijke tewerkstellingsdomeinen en functies is eindeloos.