Bachelor of Science in de bio-industriële wetenschappen

De nieuwe opleiding bachelor in de bio-industriële wetenschappen wordt aangeboden vanaf academiejaar 2018-19. Het is een brede opleiding met focus op bioprocestechnologie: het ontwikkelen van nieuwe biogebaseerde processen voor de productie en de bioraffinage van gezonde voedingsingrediënten, chemicaliën, duurzame en biobrandstoffen.

In de opleiding in de bio-Industriële wetenschappen verwerf je in je basisvakken veeleer praktijkgerichte kennis. Je gebruikt die kennis vervolgens om bestaande toepassingen en ontwerpen te verbeteren of om systemen te optimaliseren in een specifieke bedrijfs- of sectorcontext.

Bioprocesingenieurs focussen op de bewerkings- en verwerkingsprocessen van biologische grondstoffen (zoals voedselgewassen, energiegewassen, organische reststromen …) tot levensmiddelen, biobrandstoffen … Ze doen dat in het kader van de circulaire of kringloopeconomie, waarbij het de bedoeling is om de herbruikbaarheid van producten, grondstoffen en restproducten te maximaliseren, met milieuneutrale producten als resultaat. Concreet betekent het dat tijdens het productieproces het water- en energieverbruik wordt geminimaliseerd, dat er zo weinig mogelijk afval wordt gegenereerd en dat het afval wordt gevaloriseerd door er bijvoorbeeld biogas van te maken. Deze opleiding tot industrieel ingenieur heeft een uniek profiel. Waar in de meeste opleidingen de klemtoon ligt op het product, richt deze opleiding zich vooral op de meest geschikte processen die nodig zijn om het product te produceren en worden er oplossingen gezocht voor de verwerking van de nevenstromen.

De UGent biedt de opleiding Industrieel Ingenieur aan op twee locaties (Campus Kortrijk en Gent) verbonden aan twee faculteiten (Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Architectuur). Dat zorgt voor verschillende opleidingen Industrieel ingenieur met elk hun eigen accenten en unieke aanbod. De opleiding die we hier bespreken wordt aangeboden in Kortrijk en is verbonden aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Benieuwd naar wat Campus Kortrijk te bieden heeft?

Voor wie?

De impact van de wetenschap op technologische vernieuwing is vandaag groter dan ooit. Ingenieurs spelen hierbij een cruciale rol. Zij ontwikkelen de nieuwe producten en bedenken de nieuwe technologieën. Ingenieurs hebben een belangrijke maatschappelijke taak bij tal van toepassingen voor voeding, gezondheid, milieu… Het spreekt voor zich dat een uitgesproken interesse voor wiskunde en wetenschappen onontbeerlijk is voor al wie een ingenieursstudie wil aanvatten. Om met succes je studie van industrieel ingenieur te doorlopen is een voorkennis van minstens vier uur wiskunde per week onontbeerlijk. Een specifieke voorkennis van opleidingsonderdelen zoals mechanica, elektriciteit en chemie is niet noodzakelijk.

Opbouw

  • Bachelor

Met het oog op het gevarieerde aanbod aan tewerkstellingsmogelijkheden vormen de praktijkvakken een belangrijk onderdeel in de opleiding. Jouw technische vaardigheden worden aangescherpt door ­­eigen­handig te experimenteren in de goed uitgeruste labo’s. Je leert zelfstandig of in team zoeken naar oplossingen. Recente apparatuur en software worden geïntegreerd in de lessen en labsessies. Het eerste jaar bevat algemene technisch-wetenschappelijke vakken zoals mechanica, elektriciteit, chemie, wiskunde en biologie. Vanaf het tweede jaar pas je die technisch-wetenschappelijke kennis toe op een waaier van aspecten rond bioprocestechnologie en de circulaire economie. In je derde bachelor krijg je de kans om te kiezen voor een minor waarin verbredende vakken aangeboden worden voor een van de twee deelgebieden: voedingsprocestechnologie en groene technologie.

  • Master

De bacheloropleiding bio-industriële wetenschappen bereidt voor op de masteropleiding. Elke student die start (sinds 2017-2018) in de nieuwe bacheloropleiding bio-industriële wetenschappen zal ook instromen in de nieuwe masteropleiding bio-industriële wetenschappen. In je master verwerf je inzicht in bioprocesparameters, bioprocescontrole en in de productieomgeving binnen een bedrijf. Ook aspecten als risico-evaluatie en kwaliteit komen uitvoerig aan bod. In de minor voedingsprocestechnologie ligt de klemtoon op hoe biologische grondstoffen verwerkt worden tot kwaliteitsvolle en veilige voedingsproducten. Je leert alles over fermentatieprocessen, verpakkings- en voedingstechnologie. Daarnaast bestudeer je biotechnologische processen om op grote schaal biologische voedingsmiddelen te produceren, zowel met een optimale opbrengst als met een kwalitatief eindproduct. De minor groene technologie vertrekt van biologische, duurzame en gerecycleerde grondstoffen maar focust meer op een breed scala aan non-food eindproducten. Hiervoor wordt de klassieke (bio)-chemische procestechnologie op een nieuwe en innovatieve manier ingezet. De nieuwe masteropleiding(en) zal de bestaande masters vervangen.

Waarheen?

De masteropleiding waarborgt tewerkstelling in een zeer breed terrein, wat aanpassingsvermogen aan snel wisselende beroepssituaties veronderstelt. Als industrieel ingenieur leer je wiskundige en wetenschappelijke inzichten creatief toe te passen in de praktijk. De opleiding combineert verschillende disciplines en creëert zo een gegeerd ingenieursprofiel voor kmo’s en grote bedrijven in de voedings-, de energie- en de bioprocestechnologiesector.