Bachelor of Science in de bio-industriële wetenschappen

In de opleiding in de Bio-Industriële wetenschappen verwerf je in je basisvakken veeleer praktijkgerichte kennis. Je gebruikt die kennis vervolgens om bestaande toepassingen en ontwerpen te verbeteren of om systemen te optimaliseren in een specifieke bedrijfs- of sectorcontext.

Je opleiding wordt gekenmerkt door veelvuldige contacten met het werkveld, via projecten en stages. Je wordt applicatie-ingenieur. Je eindwerk en je latere job zijn meestal gericht op het optimaliseren van bestaande concepten of de toepassing van nieuwe concepten in het werkveld.

Wie opteert voor bio-industriële wetenschappen aan UGent campus Kortrijk, kiest voor kwalitatief onderwijs afgestemd op het werkveld. De docenten putten hun kennis en ervaring uit verschillende disciplines. Zij werken heel nauw samen met hun bedrijvennetwerk. Dit garandeert een boeiende wisselwerking tussen het opleidingsprogramma en de realiteit van het bedrijfsleven.

De UGent biedt de opleiding Industrieel Ingenieur aan op twee locaties (UGent Campus Kortrijk en UGent Campus Schoonmeersen) verbonden aan twee faculteiten (Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Architectuur). Dat zorgt voor verschillende opleidingen Industrieel ingenieur met elk hun eigen accenten en unieke aanbod. De opleiding die we hier bespreken wordt aangeboden in Kortrijk en is verbonden aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Voor wie?

De impact van de wetenschap op technologische vernieuwing is vandaag groter dan ooit. De ingenieur speelt hierbij een cruciale rol. Hij/zij ontwikkelt de nieuwe producten en bedenkt de nieuwe technologieën. De ingenieur heeft een belangrijke maatschappelijke taak bij tal van toepassingen voor voeding, gezondheid, milieu ... Het spreekt voor zich dat een uitgesproken interesse voor wiskunde en wetenschappen onontbeerlijk is voor al wie een ingenieursstudie wil aanvatten. Om met succes je studie van bio-industrieel ingenieur te doorlopen is een voorkennis van minstens vier uur wiskunde per week (in het secundair) onontbeerlijk. Een specifieke voorkennis van opleidingsonderdelen zoals mechanica, elektriciteit en chemie is niet noodzakelijk.

Opbouw

  • Bachelor

De opleiding bio-industriële wetenschappen – UGent Campus Kortrijk, behoort tot de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. De opleiding wordt in 2017-2018 voor het eerst aangeboden en is de vervanging van de vroegere Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie en milieukunde. De nieuwe opleiding bio-industriële wetenschappen biedt je drie keuzetrajecten, met name chemische procestechnologie, milieutechnologie en voedingsprocestechnologie.

  • Master

De bacheloropleiding bio-industriële wetenschappen bereidt voor op de masteropleiding. Elke student die start (vanaf 2017-2018) in de nieuwe bacheloropleiding bio-industriële wetenschappen zal ook instromen in een nieuwe masteropleiding(en). De details zijn op dit moment nog niet bekend. Uiteraard zal de inhoud in het verlengde liggen van de specialisaties uit de bacheloropleiding.

De nieuwe masteropleiding(en) zal de bestaande masters vervangen, meer specifiek: de master in de industriële wetenschappen: biochemie, de master in de industriële wetenschappen: chemie en de master in de industriële wetenschappen: milieukunde.

Waarheen?

De masteropleiding waarborgt tewerkstelling in een zeer breed terrein, wat aanpassingsvermogen aan snel wisselende beroepssituaties veronderstelt. Je komt meestal terecht in technische functies, management- of commerciële functies, in vele takken van de bedrijfswereld.
Een andere belangrijke werkgever is de overheid. Ook in de onderwijssector is een aanzienlijk aantal ingenieurs tewerkgesteld.
De lijst met mogelijke tewerkstellingsdomeinen en functies is eindeloos: al jaren voeren de ingenieursberoepen de lijst van de knelpuntberoepen aan. Dat betekent dat afgestudeerde ingenieurs zeer snel werk vinden.