Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen

Biomedici vervullen een brugfunctie tussen de klinische praktijk van de arts en het fundamenteel of toegepast onderzoek in de medische wereld. Waar de arts zich toespitst op het begrijpen van ziektebeelden in functie van diagnose en therapie gaat de biomedicus zich verdiepen in de ziekte zelf. Biomedici komen niet direct in contact met patiënten maar wel met onderzoekers uit verschillende disciplines en laboratoriumspecialisten.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De medische kennis is de jongste decennia explosief geëvolueerd. Door die toegenomen kennis is er een nieuwe taakverdeling ontstaan. Een arts houdt zich hoofdzakelijk bezig met de diagnose en behandeling van de patiënt, terwijl andere wetenschappers onderzoeken hoe ziektes ontstaan. De basiswetenschappelijke kennis wordt vooral aangereikt door celbiologen, biochemici, biotechnologen en fysiologen. De toegepaste kennis is afkomstig van de medische ingenieurs die tekenden voor de verbeterde medische beeldvorming (zoals CT en MRI scanners), diagnostische apparatuur en dergelijke.
Biomedici vervullen een brugfunctie tussen de klinische praktijk van de arts en het fundamenteel of toegepast onderzoek in de medische wereld. Waar de arts zich toespitst op het begrijpen van ziektebeelden in functie van diagnose en therapie gaat de biomedicus zich verdiepen in de ziekte zelf. De biomedicus beschikt over een grondige kennis van de actuele biologie en van de mogelijke factoren en mechanismen die een rol spelen bij een ziekteproces. Biomedici komen dus niet direct in contact met patiënten maar wel met onderzoekers uit verschillende disciplines en laboratoriumspecialisten en zijn gevormd om ook zelf onderzoek uit te voeren, te leiden en te coördineren.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Je bent gefascineerd door het functioneren van het menselijk lichaam en door ontstaanswijzen van ziektes. Je kiest er echter voor om niet als arts op te treden maar om je te verdiepen in de wondere wereld van het medisch georiënteerd wetenschappelijk onderzoek. Om dat tot een succesverhaal te maken, heb je een brede scholing nodig. Alles start met een goede kennis van de basiswetenschappen. Telkens weer zal je een beroep moeten doen op de fundamentele biologie, scheikunde, fysica en wiskunde. Een goede voorkennis hiervan is dus noodzakelijk en zal verder worden uitgewerkt tijdens de studies. De wiskundig georiënteerde vakken sluiten aan bij de studierichtingen in het algemeen secundair onderwijs met wekelijks vier tot vijf uur wiskunde. Daarnaast krijg je ook een grondige opleiding in de medische basiswetenschappen én een pakket methodologische vakken.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

Het eerste bachelorjaar bestaat voor een aanzienlijk deel uit opleidingsonderdelen uit de basiswetenschappen (fysica, scheikunde, biologie, wiskunde). Een belangrijk element in deze opleiding is dat de inhoud van de basisvakken al vanaf het begin zeer specifiek georiënteerd wordt naar toepassingen die leiden tot een beter inzicht in de analyse en de werking van het menselijk lichaam. Ze zorgen voor een grondige natuurwetenschappelijke basisvorming, waarvan zeer vaak gebruik wordt gemaakt tijdens de verdere opleiding. Ook basiselementen van de celbiologie en algemene fysiologie worden in het eerste bachelorjaar aangereikt. Daarnaast is er meteen vanaf het eerste bachelorjaar een introductie tot het wetenschappelijk biomedisch onderzoek en de bijhorende methodologieën via en ‘biomedische informatie en informatieverwerking’. Je leert ook programmeren in Python, een belangrijke vaardigheid in het biomedische onderzoek! In het tweede en derde bachelorjaar worden de basisdisciplines verder uitgebouwd en staan de fundamentele medische vakken meer op de voorgrond.
In de hele opleiding wordt een duidelijk geïntegreerde drie-eenheid nagestreefd: basiswetenschappelijke vakken, medische vakken en methodologische vakken. Het geheel van de vakken in de bachelor vormt en ondersteunt drie leertrajecten: inzicht in (dys)functies van het menselijk lichaam, methodologie, en het gebruik van gegevensbronnen.

  • Master

De masteropleiding is Engelstalig. Het programma omvat algemene vakken, één major, een aantal keuzevakken, een onderzoeksstage en een masterproef. Bovendien zul je wetenschappelijke voordrachten en vergaderingen bijwonen en erover rapporteren (‘medische seminars’). Experimenteel werk komt aan bod in de masterproef en in een voorbereidende onderzoeksstage. De combinatie van algemene vakken, majors, keuzevakken, onderzoeksstage en masterproef ondersteunt twee leertrajecten in het masterprogramma, nl. groei tot zelfstandig onderzoeker en groei tot het uitvoeren van een brugfunctie.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde master. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder Studeren’. 

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Als master in de biomedische wetenschappen kan je in de meest uiteenlopende sectoren terecht. Denk in de eerste plaats maar aan onderzoekslaboratoria van universiteiten, in de farmaceutische industrie en in de biotechnologische en de biomedische industrie. Ook in ziekenhuislaboratoria of in de laboratoria van de overheid en de gezondheidssector kun je terecht. Voedingscontrole, epidemiologie en ecologie kunnen eveneens tot het werkterrein van de biomedicus behoren. Ten slotte vormen het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs een belangrijke afzetmarkt.