Bachelor of Science in de chemie

Je staat er niet altijd bij stil, maar chemie is overal aanwezig. Terwijl je dit leest, zijn eiwitten, koolhydraten, vetten, hormonen aanwezig en actief in elk deel van je lichaam. Ook de wereld rond je kun je herleiden tot chemische samenstellingen: de pen waarmee je schrijft heeft een omhulsel in kunststof, de bril die je draagt bestaat vermoedelijk uit een speciale legering, je brommer rijdt op benzine … Dat alles is het werk van chemici die doordringen in de geheime wereld van moleculen.

Scheikunde is bovendien ook één van de bouwstenen van vele andere wetenschapsdomeinen. Geneeskunde, biologie, landbouw, materiaalwetenschappen … gebruiken de basisschema’s van de chemicus. Zelfs de archeoloog en de kunstwetenschapper doen alsmaar vaker een beroep op de fundamentele bouwstenen van de materie.
Chemie komt dan ook aan bod in veel opleidingen - zowel aan de universiteit als buiten de universiteit. De opleiding tot Master in de chemie is echter de enige opleiding die chemie als hoofddoel heeft. Na afloop van je studies heb je inzicht in de fundamentele principes en modellen van de chemie zodat je in staat bent om zelfstandig een onderzoek op te zetten.

Voor wie?

De opbouw van het bachelorprogramma in de chemie zorgt ervoor dat nieuwe studenten met diverse vooropleidingen zonder intrinsieke problemen het eerste bachelorjaar kunnen doorlopen. De meeste vakken starten vanuit de basisprincipes en worden geleidelijk opgebouwd. Enkel voor wiskunde verwachten we specifieke beginkennis. Meer dan een uitgebreide voorkennis zijn vooral de interesse voor het verwerven van exact-wetenschappelijke kennis en een flinke dosis analytisch redeneervermogen nodig. De opleiding bestaat ook voor een vrij groot deel uit praktische oefeningen: zin voor experimenteren en een goed observatievermogen zullen daar zeker van pas komen. Ook enige handigheid zowel voor labotechnieken als bij het omgaan met de tijd is bijzonder welkom.

Opbouw

  • Bachelor

In het eerste jaar krijg je een algemene inleiding in chemie, als wetenschap maar ook als speler in onze maatschappij, samen met de basiswetenschappen wiskunde, informatica, fysica en biochemie. Dat geeft je de basis die je nodig hebt om in het tweede en derde bachelorjaar dieper in te gaan op de verschillende deelgebieden van de chemie. Naast een grondig overzicht van de theoretische, anorganische, fysische, organische en analytische chemie krijg je een opleiding in experimentele chemie en proef je van ondernemen met chemie. In het tweede deel van het derde bachelorjaar is het aan jou om je programma vorm te geven. In de eerste plaats moet je een bachelorproject afwerken waarbij je kiest uit een divers aanbod van korte onderzoeksstages. Daarnaast moet je binnen één van de vier minors een programma samenstellen dat draait rond onderzoek en ontwikkeling, multidisciplinaire verbreding, onderwijs of een internationale uitwisseling. Kies je voor de minor onderwijs dan kun je rechtstreeks instromen in de aansluitende educatieve masteropleiding.

  • Master

In de masterfase wordt gestreefd naar zowel interdisciplinariteit als naar echte, concrete vakspecialisatie. Naast een pakket verplichte vakken kies je, naargelang je interesse, één van de vier majors. Aanvullend maak je een selectie uit een omvangrijke reeks keuzevakken, waardoor je in staat bent om je eigen toekomstprofiel uit te tekenen in functie van je interesses en ambities. In de master worden ook minors aangeboden die je voorbereiden op een loopbaan in onderzoek of in het bedrijfsleven. De master wordt in het Engels gedoceerd. Op die manier word je voorbereid op het internationale aspect van het werkveld en leer je het Engelstalig jargon kennen. De opleiding wordt interuniversitair ingericht, samen met de Vrije Universiteit Brussel.
Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

 

Waarheen?

Het stereotype beeld van de chemicus in de witte jas die in een lab met proefbuisjes goochelt, is in vele gevallen achterhaald. Zeker de grote bedrijven gaan zo ver in hun specialisatie en verscheidenheid dat je nog nauwelijks kunt zeggen waar de job van een scheikundige begint en waar die ophoudt.

Afhankelijk van het soort bedrijf kun je terechtkomen in een onderzoeksafdeling, maar ook in het marktonderzoek, waar je dan bijvoorbeeld werkt aan de vormgeving van een product. Als chemicus kan je betrokken zijn bij de productie maar in bepaalde gevallen ook bij de verkoop en de klantenservice, terwijl analyse en controle al evengoed binnen je werkterrein kunnen vallen. Ook buiten de industrie zijn de functies heel uiteenlopend: van leraar scheikunde tot stadsecoloog.
Een doctoraat is een bijkomende troef. Sommige functies blijven voorbehouden voor doctors in de scheikunde. In elk geval is het zo dat er een tekort is aan scheikundigen, en alle cijfers wijzen uit dat het in de nabije toekomst nog zo zal blijven.

 

+++/---