Bachelor of Science in de chemie

Daphne, master

De eerste examenperiode was zonder twijfel de moeilijkste van allemaal. Het is immers de eerste keer dat er zoveel leerstof moest worden verwerkt zonder dat je ook weet wat je van de examens zelf mag verwachten.

Teun, bachelor

Mijn studiekeuze stond al heel lang vast: ik zou chemie studeren met de bedoeling les te geven in het secundair onderwijs. Maar daardoor heb ik me niet geïnformeerd over andere opleidingen. Dat vind ik nu wel jammer. Ik was ook van mening dat je op de universiteit minder les kreeg. Niets is minder waar in de opleiding chemie. Was ik naar een infodag geweest, dan had ik die informatie wel te horen gekregen ...

Silke, master

Ik wil dolgraag leerkracht worden. Ik volg nu de minor onderwijs binnen de masteropleiding chemie. Ik zou graag meer onderzoek doen naar het interactief maken van chemie. Daar zal ik in mijn gedroomde job als leerkracht alleen maar voordeel uit kunnen halen.

Ward, master

Het is mijn bedoeling om verder te doctoreren in de chemie. Een doctoraat is een meerwaarde die niet te vatten is voor de meeste mensen.