Bachelor of Science in de economische wetenschappen

Ruth, bachelor

Pas begin september heb ik mijn keuze gemaakt. Economie is heel veelzijdig: ik heb zowel wiskunde, talen, wetenschappen als geschiedenis. Ik ben niet naar infodagen geweest maar heb wel cursussen bekeken van een buurjongen. De overgang viel beter mee dan verwacht. Ik had in het secundair al veel zelfdiscipline, kon goed planningen maken en er mij ook aan houden. Die vaardigheden kwamen goed van pas. Ik werd thuis ook goed begeleid, ik ging niet op kot.

Wendy, bachelor

Vooral de internationale economische context boeit me. Hierbij denk ik dan aan diplomatie, ontwikkelingseconoom in de derdewereldlanden of internationaal handelsvertegenwoordiger. Ook economisch onderzoek boeit me wel. Er zijn heel wat mogelijkheden met dit diploma ...

Nikita, bachelor

Naast de studies heb ik nog heel wat hobby's: ik geef bijles in het kader van het mentorproject voor vluchtelingen (1 uur per week), ik ben lid van het jeugdbestuur pingpong (2 uur per week) en ik speel tornooien, als vrijwilliger bij Oxfam wereldwinkel sta ik in voor de verkoop en de boekhouding (2 uur per week), ik ben jaarverantwoordelijke voor onze opleiding en lid van de studentenraad en de opleidingscommissie ... Dankzij een strikte organisatie lukt het me goed mijn studies met al mijn hobby's te combineren. Het impliceert dat ik alle vrije uren tussen de activiteiten benut om te studeren, bijvoorbeeld ook in de middagpauzes of tijdens treinreizen. In de blokperiode staan alle activiteiten op een laag pitje.

Amelie, bachelor

De eerste examenperiode verliep zonder problemen: dankzij een zeer strikte planning had ik eigenlijk tijd over. Mijn resultaten waren zeer goed. Vooral door hard te werken en nauwgezet de theorie en oefeningen bij te houden lukte dat. Vooral boekhouden was moeilijk, maar doordat ik eind september een vakantiecursus volgde, was ook dat geen probleem. In het tweede jaar heb ik voor economische wetenschappen gekozen. Het eerste semester bevatte heel zware vakken en tijdens de examenperiode ben ik ziek geworden. Dankzij een inhaalexamen was ik dan toch in eerste zittijd geslaagd.