Bachelor of Science in de farmaceutische wetenschappen

De farmacie is in wezen de wetenschap van de farmaca (geneesmiddelen). Ze bestudeert hun structuur, fysisch-chemische eigenschappen, bereidingswijze, toedieningsvormen, werking, veiligheid, goed gebruik enz. Het is een brede opleiding waarbij zowel het geneesmiddel als de patiënt centraal staan. De laatste jaren is de patiënt steeds uitdrukkelijker op de voorgrond gekomen. Vandaar dat zich een landschap aftekent met als het ware twee soorten apothekers: de wetenschappelijk gevormde farmaceutische zorgverstrekker en de deskundige op het vlak van de ontwikkeling, productie en controle van het geneesmiddel. De farmacie is een toegepaste wetenschap, die scheikundige, biologische en natuurkundige methoden gebruikt voor de studie van therapeutisch waardevolle stoffen, met toepassingen in de geneeskunde, de voedingsindustrie en in alle sectoren waar aspecten van gezondheid aan de orde zijn.


Voor wie?

Je hebt belangstelling voor geneesmiddelen en gezondheid en je bent goed in biomedische wetenschappen. Je wil weten hoe het menselijk lichaam werkt, wat er gebeurt bij ziekte en hoe je die via geneeskrachtige stoffen kan behandelen. Ook vind je het belangrijk dat de onderwerpen die je bestudeert een duidelijke (patiëntgerichte) toepassing hebben en maatschappelijk relevant zijn. Dan is Farmacie iets voor jou. Bij Farmacie hou je je bezig met vragen als: hoe werkt een geneesmiddel? Hoe komen we tot nieuwe en veilige geneesmiddelen voor de belangrijke gezondheidsuitdagingen van deze tijd? Hoe kun je geneesmiddelen bereiden en toedienen? Wat gebeurt er in je lichaam als je ziek bent? En hoe geef je voorlichting aan patiënten? Daarbij staan het geneesmiddel én de patiënt centraal. De opleiding Farmaceutische wetenschappen heeft een sterk multidisciplinair karakter en heeft raakvlakken met Biologie, Scheikunde, Biomedische wetenschappen en Geneeskunde. Het is een opleiding met vrij veel praktische oefeningen en voorbereidingen waarbij handigheid en doorzettingsvermogen belangrijk zijn. Farmacie is een brede en gevarieerde opleiding. Je wordt opgeleid tot een moderne geneesmiddelendeskundige, die farmaceutische kennis kan toepassen in een apotheek of in onderzoek.

Opbouw

  • Bachelor

De opleiding is goed afgestemd op de latere beroepsuitoefening en je wordt al voorbereid op je maatschappelijke rol als geneesmiddelenexpert. Er is een optimale balans qua werk­vormen met veel ruimte voor het inoefenen van basisinzichten en vakoverschrijdende practica. Tegelijkertijd krijg je een progressieve training in het zelfstandig verwerven en kritisch verwerken van informatie over geneesmiddelen. Er is ook begeleiding voorzien bij het verwerven en inoefenen van basisinzichten, de introductie tot wetenschappelijk onderzoek en het verkennen van het brede farmaceutisch werkveld.


  • Master
In de master staat de wetenschappelijke farmaceutische opleiding centraal. Het programma vormt een smeltkroes van farmaceutisch-technologische, medisch-biologische en specifiek farmaceutische kennis. Je hebt de keuze tussen twee masters. In de Master in de farmaceutische zorg ligt het accent op het goed, veilig en kostenefficiënt gebruik van geneesmiddelen. De opleiding bereidt je goed voor op een rol als geneesmiddelenexpert. Je kan ook doorstromen naar de master-na-masteropleidingen Ziekenhuisfarmacie, Klinische Biologie, Industriële farmacie of naar het doctoraat. De opleiding tot Master in de geneesmiddelenontwikkeling is toegespitst op het geneesmiddelenonderzoek en bereidt je beter voor op een functie in de industrie en het onderzoek, al dan niet na het volgen van de master-na-masteropleiding Industriële farmacie of Klinische biologie of na het doctoraat.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Waarheen?

Zowel de masteropleiding in de farmaceutische zorg als de master in de geneesmiddelenontwikkeling leiden tot de graad van ‘apotheker’. Door de veelzijdigheid van de opleiding heb je als afgestudeerde apotheker een brede waaier aan beroepsmogelijkheden. Recente cijfers geven aan dat ruim 40 % van de afgestudeerde apothekers een carrière uitbouwt buiten de klassieke officina. Dat vertaalt zich in een duidelijk tekort aan apothekers op de arbeidsmarkt. De vraag naar officina-apothekers (provisor, adjunct of plaatsvervanger) is substantieel groter dan het aanbod. Buiten de klassieke officina komen heel wat apothekers terecht in ziekenhuizen (na een specialisatie van twee jaar, inclusief stage) en andere verzorgingsinstellingen waar ze de farmaceutische dienstverlening verzorgen. In de farmaceutische industrie zijn talloze mogelijkheden voor apothekers in de meest diverse functies. Ook buiten de farmaceutische industrie vinden we apothekers terug, zoals bijvoorbeeld in de voedingsindustrie (voedselveiligheid), cosmetica, de veevoedersector … Daar vinden velen hun weg naar onderzoek en ontwikkeling. Ten slotte kun je ook een loopbaan uitbouwen bij de overheid, in wetenschappelijke instellingen van de overheid of in het onderwijs (hogescholen).