Bachelor of Science in de farmaceutische wetenschappen

De farmacie is in wezen de wetenschap van de farmaca (geneesmiddelen). De farmacie is een toegepaste wetenschap, die scheikundige, biologische en natuurkundige methoden gebruikt voor de studie van therapeutisch waardevolle stoffen, met toepassingen in de geneeskunde, de voedingsindustrie en in alle sectoren waar aspecten van gezondheid aan de orde zijn.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De farmacie is in wezen de wetenschap van de farmaca (geneesmiddelen). Ze bestudeert hun structuur, fysisch-chemische eigenschappen, bereidingswijze, toedieningsvormen, werking, veiligheid, goed gebruik enz.

Het is een brede opleiding waarbij zowel het geneesmiddel als de patiënt centraal staan. De laatste jaren is de patiënt steeds uitdrukkelijker op de voorgrond gekomen. Vandaar dat zich een landschap aftekent met als het ware twee soorten apothekers: de wetenschappelijk gevormde farmaceutische zorgverstrekker en de deskundige op het vlak van de ontwikkeling, productie en controle van het geneesmiddel.

De farmacie is een toegepaste wetenschap, die scheikundige, biologische en natuurkundige methoden gebruikt voor de studie van therapeutisch waardevolle stoffen, met toepassingen in de geneeskunde, de voedingsindustrie en in alle sectoren waar aspecten van gezondheid aan de orde zijn.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Om te kunnen starten met deze opleiding moet je deelgenomen hebben aan een ijkingstoets (starttoets).

Voor wie

Ben je geïnteresseerd in wetenschappen met een praktisch nut voor zieke mensen? Behoren scheikunde en biologie tot je favoriete vakken? Wil je weten hoe geneesmiddelen werken of hoe je ziekten ermee kunt behandelen? Wil je van dichtbij patiënten helpen bij ziekte en correct geneesmiddelengebruik? Zou je willen meewerken aan de ontwikkeling van geneesmiddelen of het juiste gebruik ervan bevorderen? Ben je kritisch ingesteld en kun je nauwkeurig werken?

Heb je de meeste van bovenstaande vragen met “ja” beantwoord, dan is farmaceutische wetenschappen misschien wel een opleiding voor jou.

De opleiding is een wetenschappelijke studie die zich zowel op de uitoefening van het beroep richt als op het wetenschappelijk onderzoek. Als discipline maakt de farmacie gebruik van chemie, fysica, biologie en wiskunde. De nodige aanleg en belangstelling voor die wetenschappen is belangrijk. Het is een opleiding met vrij veel praktische oefeningen en labprojecten. De voorbereiding en schriftelijke rapportering van die praktische oefeningen betekent een serieuze tijdsinvestering.

Enige handigheid en vertrouwdheid met labtechnieken en een goed vermogen om bewust om te gaan met de tijd zijn zeker aangewezen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

De opleiding is goed afgestemd op de latere beroepsuitoefening en je wordt al voorbereid op je maatschappelijke rol als geneesmiddelenexpert. Er is een optimale balans qua werkvormen met veel ruimte voor het inoefenen van basisinzichten en vakoverschrijdende practica. Tegelijkertijd krijg je een progressieve training in het zelfstandig verwerven en kritisch verwerken van informatie over geneesmiddelen. Er is ook begeleiding voorzien bij het verwerven en inoefenen van basisinzichten, de introductie tot wetenschappelijk onderzoek en het verkennen van het brede farmaceutisch werkveld.


  • Master

In de master staat de wetenschappelijke farmaceutische opleiding centraal. Het programma vormt een smeltkroes van farmaceutisch-technologische, medisch-biologische en specifiek farmaceutische kennis. Je hebt de keuze tussen twee masters.

In de master in de farmaceutische zorg ligt het accent op het goed, veilig en kostenefficiënt gebruik van geneesmiddelen. De opleiding bereidt je goed voor op een rol als geneesmiddelenexpert. Je kan ook doorstromen naar de master-na-masteropleidingen Ziekenhuisfarmacie, Klinische biologie, Industriële farmacie of naar het doctoraat.

De opleiding tot master in de geneesmiddelenontwikkeling is toegespitst op het geneesmiddelenonderzoek en bereidt je beter voor op een functie in de industrie en het onderzoek, al dan niet na het volgen van de master-na-masteropleiding Industriële farmacie of Klinische biologie of na het doctoraat.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde master. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Arbeidsmarkt

Zowel de masteropleiding in de farmaceutische zorg als de master in de geneesmiddelenontwikkeling leiden tot de graad van ‘apotheker’. Door de veelzijdigheid van de opleiding heb je als afgestudeerde apotheker een brede waaier aan beroepsmogelijkheden.

Recente cijfers geven aan dat ruim 40 % van de afgestudeerde apothekers een carrière uitbouwt buiten de klassieke officina. Dat vertaalt zich in een duidelijk tekort aan apothekers op de arbeidsmarkt. De vraag naar officina-apothekers (provisor, adjunct of plaatsvervanger) is substantieel groter dan het aanbod.

Buiten de klassieke officina komen heel wat apothekers terecht in ziekenhuizen (na een specialisatie van twee jaar, inclusief stage) en andere verzorgingsinstellingen waar ze de farmaceutische dienstverlening verzorgen. In de farmaceutische industrie zijn talloze mogelijkheden voor apothekers in de meest diverse functies.

Ook buiten de farmaceutische industrie vinden we apothekers terug, zoals bijvoorbeeld in de voedingsindustrie (voedselveiligheid), cosmetica, de veevoedersector … Daar vinden velen hun weg naar onderzoek en ontwikkeling. Ten slotte kun je ook een loopbaan uitbouwen bij de overheid, in wetenschappelijke instellingen van de overheid of in het onderwijs (hogescholen).

Persoonlijke getuigenissen van afgestudeerden bieden een blik op het ruime werkveld: www.ugent.be/fw/nl/voor-toekomstige-studenten/carrieregids.pdf