Bachelor of Science in de fysica en de sterrenkunde

De fysica is een wetenschap die een zeer ruim gebied van de materiële wereld bestrijkt, gaande van onderzoek van subatomaire deeltjes tot de studie van verre galactische stelsels. De fysica wil het gedrag van materiële systemen onder de meest uiteenlopende omstandigheden beschrijven en begrijpen. De waarde van een fysische theorie berust op het vermogen om vooraf geobserveerde, experimentele waarnemingen te verklaren en om resultaten van nog niet uitgevoerde of nog niet uitvoerbare experimenten te voorspellen.

Voor wie?

De studie van Fysica en sterrenkunde is weggelegd voor mensen met een uniek talent: de combinatie van een praktisch vernuft met een abstracte geest. Je moet namelijk niet alleen goed zijn in het opzetten en het interpreteren van experimenten, maar je moet ook wiskunde - de abstracte taal van de fysica - vlot kunnen hanteren. Dat is reeds in het eerste jaar een belangrijke vereiste; een goede wiskundige basiskennis is dus noodzakelijk om deze studierichting aan te vatten. Wie in het middelbaar zes uur wiskunde volgde en daarbij degelijke punten haalde, heeft alle bagage om de opleiding Fysica en sterrenkunde tot een goed einde te brengen.

Opbouw

  • Bachelor

In de bacheloropleiding worden de fundamentele methoden en technieken bestudeerd die nodig zijn om de fysische werkelijkheid te beschrijven. Bovendien wordt in deze basisopleiding een eerste aanzet gegeven tot de grote specialisatietakken van de fysica en de sterrenkunde.
Het eerste bachelorjaar valt voor een belangrijk deel samen met de opleiding Wiskunde. Daarnaast zijn er verscheidene basisvakken fysica en een vak Programmeren voorzien.
Vanaf de tweede bachelor staat fysica en sterrenkunde centraal.
In het tweede en derde bachelorjaar kan je via de keuzevakken opteren om je blikveld te verruimen met een aantal niet-natuurkundige vakken, of om toch binnen de natuurkunde te blijven en een aantal verdiepende vakken te kiezen.

  •  Master

In de tweejarige master Fysica en sterrenkunde komen de vakspecialisaties aan bod. Naast vijf verplichte vakken wordt een ruime waaier aan keuzevakken binnen het eigen vakgebied aangeboden. De keuzevakken sluiten nauw aan bij actieve onderzoeksgroepen in de fysica en sterrenkunde die op internationaal niveau aan de Universiteit Gent fungeren. Je kunt dus zelf in grote mate de klemtoon leggen op de deeltak van de fysica en sterrenkunde waar je voorliefde naartoe gaat.
Deze opleiding is dus gericht op de studie van de fundamentele aspecten van de fysica en sterrenkunde, en beoogt door middel van een evenwichtige combinatie van de concepten een fysicus en sterrenkundige te vormen die actief kan starten in een specifieke tak van het onderzoek. De opleiding beoogt ook de vorming van een academische master die een attitude heeft ontwikkeld eigen aan de vorming tot natuurkundige en sterrenkundige: het probleemstellende en probleemoplossende denkvermogen. Die vaardigheid blijkt een essentiële en zeer gewaardeerde sleutel te zijn tot tal van leidinggevende beroepsactiviteiten in de industrie, de overheid en in het wetenschappelijk onderzoek.
In de masteropleiding worden ook minors aangeboden die je voorbereiden op een loopbaan in het onderwijs, het onderzoek of het bedrijfsleven.

Waarheen?

De opleiding Fysica en sterrenkunde behoort tot de faculteit Wetenschappen. Dat impliceert dat het een fundamenteel wetenschappelijke opleiding is: toepassingen zijn belangrijk, maar zeker niet het hoofdobject. Eigenlijk kunnen we spreken over een fundamentele en flexibele vorming waarmee je vele kanten mee uit kunt en waardoor je klaar bent om nieuwe uitdagingen van de kennismaatschappij aan te pakken. Dat heeft uiteraard voordelen, maar het maakt het moeilijk om een overzicht te bieden van de zeer diverse beroepsdomeinen waarin fysici en sterrenkundigen terechtkomen. Waar onderwijs vroeger de belangrijkste werkgever was, zien we nu dat fysici en sterrenkundigen - vaak na een doctoraat - steeds meer in wetenschappelijk onderzoek terechtkomen. Niet alleen binnen de universiteit maar ook in de industrie. Een ander opvallend recent gegeven is dat veel fysici in een informaticajob in het bedrijfsleven terechtkomen. Door hun analytische geest, sterk getraind probleemoplossend vermogen en hun brede inzetbaarheid vinden afgestudeerden hun weg naar veel verschillende sectoren en types van jobs.