Bachelor of Science in de geografie en de geomatica

In geografie en geomatica bestudeer je de ruimtelijke samenhang van de verschijnselen aan het aardoppervlak. Het is de studie van het fysisch gegeven van het aardoppervlak maar ook de interactie tussen de natuurlijke omgeving en de menselijke activiteit in die omgeving.

 

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Geografie is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van de diverse verschijnselen op het aardoppervlak en hun onderlinge ruimtelijke samenhang.

Het aardoppervlak wordt beschouwd als een fysisch gegeven maar ook als de woonplaats, levenswijze en -ruimte van de mens. De relatie tussen de natuurlijke omgeving en de invloed van de mens op die omgeving uit zich op verschillende manieren: landbouw, industrialisatie, verstedelijking, verkeer en infrastructuur, intensieve landbouw, ontbossingen, erosie …

Geomatica omvat de wetenschap en technieken om geografisch gelokaliseerde gegevens te verzamelen, te beheren, te analyseren en te visualiseren: hoe kun je het terrein opmeten, welke datamodellen gebruik je om de informatie te beheren, hoe analyseer je informatie en hoe kun je dat nadien op een duidelijke manier communiceren en visualiseren.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Wil je Geografie en geomatica studeren dan ben je sterk geïnteresseerd in de wereld rondom je, de omgeving waarin we leven en werken.

Geografie studeren aan de universiteit verschilt sterk van de aardrijkskunde die je hebt leren kennen op school waar de leerstof vrij versnipperd is. Het wordt pas echt boeiend wanneer je de verschillende aspecten na elkaar kunt bestuderen en stap voor stap de onderlinge ruimtelijke verbanden doorgrondt.

Geografie is een fundamentele wetenschap waarbij je je niet beperkt tot de feiten, maar ook de achterliggende waaroms bestudeert. Hiervoor moet je vaak terugvallen op de kennis van de basiswetenschappen, en een degelijke basis van wiskunde en wetenschappen is dus zeker op zijn plaats.

Tijdens de opleiding word je vaak geconfronteerd met kaarten, grafieken, diagrammen, infraroodfoto’s … Waarnemingsvermogen, dieptezicht en tweeen driedimensionaal voorstellingsvermogen zijn vaardigheden die bijgevolg welkom zijn bij de start van de studie, maar die sowieso aangescherpt en onderhouden worden tijdens de studies.

Structuur

  • Bachelor

De bacheloropleiding start in het eerste jaar met een combinatie van algemene wetenschapsvakken en een aantal inleidende geografische en geomaticavakken. Je maakt kennis met zowel fysische als menselijke en economische geografie en wordt begeleid in de intrigerende wereld van geografische informatiesystemen, raakt gefascineerd door de topografie en je wordt de knepen van de cartografische voorstelling bijgebracht.

In het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding verschuift de klemtoon van de algemene wetenschapsvakken meer naar opleidingsspecifieke vakken van zowel geografie als geomatica. In het derde jaar krijg je een verdere verdieping in geografische aspecten van landschapskunde, geomorfologie, bevolkings- en stadsgeografie, ecologie alsook geo-programmeren en cartografie die aansluiten bij het pakket geomatica. Via actuele thema’s krijg je een beter inzicht in de toepassingsmogelijkheden en werkgelegenheid van de geograaf en geomaticus. Je kiest een geografische discipline waarin je een bachelorproef voorbereidt en uitwerkt. En voor 15 studiepunten kies je ofwel het traject geografie en geomatica ofwel het traject onderwijs waarna je in de aansluitende educatieve masteropleiding kunt instromen.

De verschillende aspecten van de opleiding worden op een geïntegreerde wijze bestudeerd en je bouwt door veldwaarneming, laboratoriumwerk en via oefeningen en projecten in de computerklas een grondige ervaring op in de methodologie van het verzamelen, analyseren, interpreteren en voorstellen van gegevens over de omgevingsruimte. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de geomatica (topografie, cartografie, GIS, GI-wetenschap, teledetectie, fotogrammetrie en geodesie). Daarnaast worden gedurende de hele bacheloropleiding excursies en veldwerk georganiseerd.

  • Master

In de masteropleiding geografie en geomatica kies je een specialisatie of inhoudelijke wetenschappelijke verdieping die aansluit bij één van de vijf onderzoeksdomeinen van de vakgroep Geografie. De majors (waarvan je er twee kan combineren) zijn: fysische geografie, landschapskunde, stadsgeografie, cartografie en GIS, topografie en hydrografie. Daarnaast kies je ook een verbredend traject (minor met aansluitende stage), een ideale voorbereiding op een loopbaan in het onderzoek, het bedrijfsleven of bij de overheid.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Arbeidsmarkt

Door de eigen domeinspecifieke opleiding van de geograaf of geomaticus kunnen ze snel aan het werk in een zeer breed veld van sectoren. Door de raakvlakken in de opleidingen zijn er ook gemeenschappelijke werkdomeinen.

Afhankelijk van de specialisatie die je kiest in de Master in de geografie en de geomatica, zal je als geograaf of geomaticus aan de slag gaan.

De jobmogelijkheden zijn gelijklopend maar kunnen een meer geografische of een meer technische geo-IT component bevatten. Afgestudeerde geografen en geomatici zijn door hun sterke kennis van de technologische aspecten van geografie veelgevraagd op de arbeidsmarkt.