Bachelor of Science in de sociologie

De socioloog bestudeert menselijke interactie. Die vindt plaats tussen minimaal twee personen, maar meestal is de realiteit complexer. Sociologen gaan na hoe het groepsverband interactie en sociaal handelen beïnvloedt. Ze gaan op zoek naar patronen en mechanismen, ze bekijken de samenhang en wisselwerking tussen groepen, ook sociale bewegingen en veranderingen komen aan bod.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren