Bachelor of Science in de tandheelkunde

Kiezen voor de opleiding tandheelkunde betekent kiezen voor een medische, wetenschappelijke, klinische en praktijkgerichte opleiding.
Zodra je de basiskennis hebt verworven, moet je de praktische toepassingen aanleren: eerst op modellen, later op patiënten. Er wordt trouwens niet alleen verwacht dat je graag manueel werk verricht, je moet ook de medische kennis kunnen toepassen. Daarenboven moet je goed met mensen kunnen omgaan.
Je pedagogische kwaliteiten zal je gebruiken bij de behandeling van kinderen maar ook oudere patiënten vragen een specifieke aanpak. Als tandarts moet je bovendien over veel geduld beschikken om gedurende lange tijd aan dezelfde patiënt of eenzelfde werkstuk te werken.

De tandarts is niet langer de pure technicus die gaatjes vult of prothesen maakt. Als wetenschappelijk gevormde medicus heeft de tandarts vooral oog voor de preventie van tand- en mondziekten en voor het gezond houden van de mond na de behandeling.

Meer uitgebreide kennis over het ontstaan van tandbederf en tandvleesaandoeningen brachten preventie op het voorplan. Een groter inzicht in de groei van het kind gaf de orthodontie of tandregulatie een nieuwe dimensie. Nieuwe materialen zorgden op hun beurt voor andere en betere vormen van prothetisch herstel (kronen, bruggen …) en veralgemeenden het gebruik van tandheelkundige implantaten.
De moderne tandheelkunde vereist meer dan ooit een meer algemeen medisch en breder wetenschappelijk opgeleide tandarts, die meteen ook onderlegd is in gezondheidseconomie en maatschappelijke gezondheidszorg.

Voor wie?

Om te mogen starten met de opleiding tandheelkunde moet je geslaagd zijn én gunstig gerangschikt voor het toelatingsexamen. Meer informatie hierover vind je op www.toelatingsexamenartstandarts.be. Het toelatingsexamen test het begripsniveau in de vakgebieden fysica, wiskunde, chemie en biologie. Uiteraard is een grondige kennis van die vakken noodzakelijk om te slagen voor het toelatingsexamen. Daarnaast worden ook de algemene cognitieve vaardigheden en het sociale inzicht getoetst.

Maar ... specifieke voorkennis is slechts één aspect. Motivatie en inzet zijn minstens even belangrijk. Daarnaast zijn een goed geheugen en zin voor synthese noodzakelijk voor het verwerken van de medische vakken. Ook sociale, communicatieve en manuele vaardigheden zijn van groot belang, zowel voor de opleiding als voor het beroep. Ten slotte wordt van jou als tandarts ook verwacht dat je je constant bijschoolt door het lezen van vakliteratuur en het bijwonen van vormingsactiviteiten.

Opbouw

Het concept van de tandartsenopleiding aan de Universiteit Gent is uniek: een studiejaar bestaat niet uit de klassieke vakken maar uit geïntegreerde blokken en lijnen. Blokken zijn in de tijd gegroepeerde onderwijsperiodes die telkens een bepaald thema bestuderen en dat benaderen vanuit verschillende disciplines. Naast het onderwijs in blokken zijn er ook de lijnen die door de hele opleiding lopen. In dat soort onderwijs krijg je manuele, klinische en/of communicatieve vaardigheden aangeleerd.

  • Bachelor

In het eerste jaar zijn vier blokken gewijd aan biomedische onderwerpen (gemeenschappelijk met de geneeskunde) en drie blokken aan tandheelkundige onderwerpen.
In de voor de tandarts specifieke vakken word je van bij het begin geconfronteerd met het toekomstig werkgebied en met de daarbij horende manuele en communicatieve vaardigheden. In het tweede en derde jaar komt een diepgaande studie van het kauwapparaat aan bod. Naast algemeen medische blokken komen ook reeds specifieke tandheelkundige aspecten aan bod. In het vak Handvaardigheid oefen je je manuele vaardigheden in functie van de behandeling van tanden.

  • Master

De masteropleiding staat voor een verdere verbreding, verdieping en klinische toepassing van specifieke tandheelkundige disciplines. Daarnaast komen ook een aantal deelgebieden aan bod zoals kaakgewrichtspathologie en implantologie. Tijdens de opleiding is er verder aandacht voor de maatschappelijke context en het wetenschappelijk onderzoek.
Naarmate de opleiding vordert, gaat meer en meer aandacht naar de medische kennis van de studenten met o.a. inwendige geneeskunde voor tandartsen en aspecten van dermatologie, plastische heelkunde en neus-, keel- en oorziekten.
Om algemeen tandarts te worden volgt nog een opleiding van 1 jaar (inclusief stage). Daarnaast zijn er tal van specialisaties mogelijk.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

 

Waarheen?

Er is een tekort aan tandartsen is merkbaar en verwacht wordt dat het de volgende jaren enkel nog zal toenemen.
Het grootste deel van de afgestudeerde tandartsen komt nog steeds terecht in een individuele tandartsenpraktijk. De groepspraktijken winnen echter steeds meer aan populariteit. Enkele tandartsen zijn werkzaam in poliklinieken of in ziekenhuizen.
Daarnaast zijn er ook jobmogelijkheden binnen medische en farmaceutische bedrijven. Ook de uitbouw van diensten voor tandheelkundige noodgevallen, forensische of gerechtelijke tandheelkunde en de ontwikkeling van software voor tandartsen zijn mogelijkheden die openstaan voor afgestudeerden.

 

+++/---