Bachelor of Science in de wiskunde

Wiskunde is een zelfstandige wetenschap maar tegelijkertijd ook een discipline die parallel loopt met verschillende andere wetenschappen en er voortdurend mee in wisselwerking staat. Soms is die wisselwerking heel direct en logisch maar soms ook indirect en onverwacht.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Wetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Wiskunde is de studie van structuur, ruimte, kwantiteit en verandering, herleid tot hun meest abstracte essentie. Wiskundigen zoeken patronen, formuleren vermoedens en leiden waarheid af via rigoureuze deductie uit oordeelkundig gekozen axioma’s en definities. Twee zaken staan centraal: het abstraheren van de werkelijkheid en het deduceren van waarheden. Wiskunde staat ook voortdurend in wisselwerking met andere wetenschappen. De bruikbaarheid van wiskunde voor de fysica is onmiskenbaar, maar in de twintigste eeuw hebben ook de biologie, economie, statistiek, informatica en tegenwoordig ook de menswetenschappen zich ontpopt als belangrijke toepassingsgebieden. Wiskunde is al heel lang één van de meest fundamentele uitingen van de mens in zijn streven om de wereld beter te begrijpen. Daarom zal ze ook een essentieel element blijven van de cultuur die we aan de komende generaties doorgeven.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Dat je de wiskunde in het secundair onderwijs kon appreciëren en dat je graag logisch nadenkt en zoekt naar oplossingen voor uitdagende problemen zijn alvast sterke aanwijzingen dat je de academische opleiding wiskunde interessant zult vinden. De eerstejaarsvakken sluiten aan bij en bouwen voort op de wiskunde die in de derde graad van het secundair onderwijs wordt gegeven in de sterkst (exact-) wetenschappelijke richtingen. De belangrijkste begrippen worden in een meer algemeen kader geplaatst en nauwkeuriger gefundeerd. Wie in het secundair onderwijs de abstracte taal van de wiskunde moeiteloos hanteerde en bovendien sterk gemotiveerd is om verder te gaan in het nadenken over scherp gedefinieerde structuren, zit goed. Wie zes uur wiskunde volgde en daarbij degelijke punten haalde, heeft alle bagage om de opleiding Wiskunde tot een goed einde te brengen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

Bachelor

De bacheloropleiding in de wiskunde is algemeen wiskundig vormend. In het eerste bachelorjaar wordt de basis gelegd voor de vakken in de latere jaren. Vanaf het tweede bachelorjaar is er ruimte voor verbreding; dan kies je één van de vijf minors waaruit voor 18 sp vakken gevolgd worden: biowetenschappen, economie, informatica, natuurkunde of onderwijs. In het tweede en derde bachelorjaar worden verschillende vakgebieden binnen de wiskunde aangeraakt, van complexe analyse tot wiskundige optimalisatie en van logica tot regressiestatistiek. In het derde bachelorjaar kan je een aantal studiepunten vrij kiezen uit de bacheloropleidingen van alle Vlaamse universiteiten. Na de bacheloropleiding heb je van vele disciplines binnen de wiskunde geproefd en ben je klaar om bewuste keuzes te maken in je masteropleiding.

Master

In het masterprogramma kies je een major die aangeeft waar je interesses liggen binnen de wiskunde. Ben je gebeten door de hedendaagse zuivere wiskunde en wil je je verder bekwamen in het abstract denken en zorgvuldig redeneren? Of wil je je verdiepen in de wiskundige beschrijving van de fysische realiteit, met leertrajecten in relativiteitstheorie en kwantummechanica? Ben je veeleer geïnteresseerd in hoe concrete problemen aangepakt kunnen worden met adequate wiskundige technieken, gaande van financiële wiskunde tot kunstmatige intelligentie? Voor elke wiskundige is er een interessante major, te kiezen uit:

  • Zuivere wiskunde
  • Wiskundige natuurkunde
  • Toegepaste wiskunde en informatica

Aan de hand van vijf gevorderde vakken (30 studiepunten) word je tot een hoog niveau van kennis en competenties gebracht. Daarnaast worden ook minors aangeboden die voorbereiden op een loopbaan in het onderzoek of in het bedrijfsleven (bv. bank- en verzekeringswezen). In het tweede masterjaar doe je wiskundig onderzoek en je schrijft daarover een masterproef. Hiervoor worden 30 studiepunten voorzien. De overige 30 studiepunten worden met keuzevakken gevuld, aanleunend bij eigen interesses. Achttien studiepunten daarvan moeten gespendeerd worden aan wiskundevakken, de rest is vrij te kiezen over alle curricula van alle Vlaamse universiteiten.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Arbeidsmarkt

Met een masterdiploma in de wiskunde kun je heel wat richtingen uit: de beroepsuitwegen zijn talrijk en zeer divers. Een wiskundige is getraind in het analyseren en oplossen van problemen en dat opent een waaier aan mogelijkheden. Dat wiskundigen echte topjobs hebben, blijkt onder andere uit rankings waarin ‘wiskundige’ steevast in de top 5 meedraait. Een deel van de wiskundigen kiest voor een loopbaan in het onderwijs. Ook heel wat afgestudeerden doctoreren; dat houdt in dat ze wetenschappelijk onderzoek verrichten aan een universiteit. Daarnaast worden de taken in de industrie en de financiële sector steeds complexer, en dienen ze zich meer en meer aan als wiskundige vraagstukken. De vraag naar mensen die een sterke training hebben in het aanpakken van nieuwe of complexe problemen van wiskundige of andere aard stijgt overal. Dat heeft tot gevolg dat er een tekort is aan wiskundigen, zowel in het onderwijs, in de industrie als in de financiële sector.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord