Educatieve Master of Science in de cultuurwetenschappen (geschiedenis)

Wil je graag expert worden in je vakgebied en tegelijk leren hoe je die kennis kunt overbrengen aan anderen? Wil je een job die elke dag anders is en nooit saai? Werk je graag zelfstandig, maar schrikt teamwerk je niet af? Heb je een open, creatieve geest en zie je diversiteit als een troef en uitdaging? Kies dan voor de educatieve master aan de UGent en word leraar met meer! En vergis je niet: de educatieve master is niet enkel een opleiding die voorbereidt op lesgeven in de hogere graden van het secundair onderwijs. Het is een breed opgevatte opleiding die je klaarstoomt voor alle functies waarin educatieve vaardigheden van belang zijn.

Opbouw

Tot voor kort werd je met een universitair diploma leraar door het volgen van een specifieke lerarenopleiding (SLO) aansluitend op je masteropleiding. Dit systeem wordt grondig hervormd door de invoering van de educatieve masteropleidingen aan de universiteiten. Het belangrijkste verschil met de SLO is dat een educatieve master onmiddellijk na de bachelor gevolgd kan worden én dat er zowel een leraarcomponent als een vakinhoudelijke component in zit. Je leert dus niet alleen lesgeven maar je krijgt er ook de volwaardige vakinhoudelijke expertise op masterniveau. De educatieve masteropleiding leidt tot een volwaardig masterdiploma.

Naast het uitgebreide educatieve pakket met algemeen theoretische vorming, vakdidactiek en stage volg je ook een groot pakket aan domeinvakken. Het zijn vakken uit de bestaande, ‘gewone’ domeinmasters. Je zult binnen de educatieve masteropleiding een afstudeerrichting kiezen die volgt op je bachelordiploma. De afstudeerrichting verwijst naar een bestaande masteropleiding (biologie, geschiedenis, handelswetenschappen …). Je volgt die vakken samen met de studenten uit de domeinmaster. In de educatieve masteropleiding krijg je dus een evenwaardige vakinhoudelijke vorming.

Na je academische bachelor

Na élke bacheloropleiding aan de UGent kun je starten met een educatieve master. In opleidingen die vaak leiden tot het beroep van leraar kan je zelfs al in de bachelor kiezen voor een keuzepakket onderwijs van 15 studiepunten.

Het gaat om 3 vakken:

  • een algemeen theoretisch vak: Krachtige leeromgevingen (6 sp)
  • een clustervakdidactiek (6 sp)
  • een oriëntatiestage (3 sp)

Die drie vakken weerspiegelen de drie lijnen die in de educatieve master aan bod komen: algemeen theoretische vorming, vakdidactiek en stage. Bedoeling is dat je kunt proeven en ontdekken of leraar zijn iets voor jou is! Je kunt daarna effectief kiezen voor de educatieve master of toch voor de domeinmaster (allebei rechtstreeks toegankelijk). Voor wie graag naar de educatieve master wil, maar in de bachelor het keuzepakket onderwijs niet wil of kan kiezen, is er een voorbereidingsprogramma dat voor of samen met de educatieve masteropleiding gevolgd kan worden. Daarnaast bestaat er in enkele educatieve masters van 120 studiepunten de mogelijkheid om dit pakket in het programma van de master zelf op te nemen.

Na je professionele bachelor

Wil je na je professionele bachelor met een (educatieve) masteropleiding starten, dan moet je eerst een schakelprogramma volgen. Daarna kun je kiezen voor de domeinmaster of de educatieve master. Dat geldt ook voor de professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Die groep zal wel extra vrijstellingen krijgen in de educatieve masteropleiding, onder andere voor theorievakken van de component leraar en een deel van de stages.

Arbeidsmarkt

De educatieve master bereidt je voor op een job als leraar in het onderwijs met een focus op het secundair onderwijs (2de en 3de graad), het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. Welke vakken je mag geven in het secundair onderwijs, zal bepaald worden op basis van de gevolgde vakdidactiek( en) in je educatieve master. Ook buiten het onderwijs is het diploma van de educatieve masteropleiding relevant. Je krijgt een brede educatieve opleiding waarmee je terechtkunt in het bedrijfsleven (denk maar aan coaching en vormingswerk), in de sociaalculturele sector, in musea enz. Uiteraard geeft een educatieve master ook toegang tot het doctoraat.