Educatieve Master of Science in de gezondheidswetenschappen (farmaceutische wetenschappen)

  1. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
    • Bachelor in de farmaceutische wetenschappen


Extra info toelatingsvoorwaarden
De faculteit gaat na of de student het pakket van 15 studiepunten onderwijsvakken heeft gevolgd. Indien dit pakket niet of gedeeltelijk werd opgenomen, zal de faculteit een bijkomend pakket onderwijsvakken opleggen.