Educatieve Master of Science in de maatschappijwetenschappen (politieke wetenschappen)

Wie al een lerarendiploma uit het professioneel hoger onderwijs heeft behaald, kan het te volgen traject naar de educatieve masteropleiding en eventuele vrijstellingen hier bekijken.

 1. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
  • Bachelor in de politieke en sociale wetenschappen
  • Bachelor in de politieke wetenschappen
  • Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie, afstudeerrichting: politieke wetenschappen
  • Bachelor of Social Sciences
 2. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. MIN 17 SP - MAX 54 SP
   • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
   • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
   • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
 3. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. 65 SP
   • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs


Extra info toelatingsvoorwaarden
De faculteit gaat na of de student het pakket van 15 studiepunten onderwijsvakken heeft gevolgd. Indien dit pakket niet of gedeeltelijk werd opgenomen, zal de faculteit een bijkomend pakket onderwijsvakken opleggen.