Educatieve Master of Science in de maatschappijwetenschappen (verkort traject) (rechten)

Wil je graag expert worden in je vakgebied en tegelijk leren hoe je die kennis kunt overbrengen aan anderen? Wil je een job die elke dag anders is en nooit saai? Werk je graag zelfstandig, maar schrikt teamwerk je niet af? Heb je een open, creatieve geest en zie je diversiteit als een troef en uitdaging? Kies dan voor de educatieve master aan de UGent en word leraar met meer! En vergis je niet: de educatieve master is niet enkel een opleiding die voorbereidt op lesgeven in de hogere graden van het secundair onderwijs. Het is een breed opgevatte opleiding die je klaarstoomt voor alle functies waarin educatieve vaardigheden van belang zijn.

Opbouw

Tot voor kort werd je met een universitair diploma leraar door het volgen van een specifieke lerarenopleiding (SLO) aansluitend op je masteropleiding. Dit systeem wordt grondig hervormd door de invoering van de educatieve masteropleidingen aan de universiteiten. Het belangrijkste verschil met de SLO is dat een educatieve master onmiddellijk na de bachelor gevolgd kan worden én dat er zowel een leraarcomponent als een vakinhoudelijke component in zit. Je leert dus niet alleen lesgeven maar je krijgt er ook de volwaardige vakinhoudelijke expertise op masterniveau. De educatieve masteropleiding leidt tot een volwaardig masterdiploma.

Wie al een masterdiploma op zak heeft, kan een verkort traject van de educatieve master (60 studiepunten) volgen. Het verkorte traject bestaat dan enkel uit de educatieve vakken, vergelijkbaar dus met het ‘oude’ SLO-traject. Het pakket domeinvakken valt dan weg en de focus ligt op de pedagogische vaardigheden en vakdidactiek die je nodig hebt om leraar te worden. Het verkorte traject van de educatieve masteropleiding kan je volledig in Gent volgen.

Op de campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde kan je een groot deel van het verkorte traject volgen, zoals de volledige programmalijn theoretische vorming en alle stages. In de toekomst worden de campussen verder uitgebouwd met specifieke vakdidactieken. Het actuele aanbod vind je steeds terug op de website.

Arbeidsmarkt

De educatieve master bereidt je voor op een job als leraar in het onderwijs met een focus op het secundair onderwijs (2de en 3de graad), het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. Welke vakken je mag geven in het secundair onderwijs, zal bepaald worden op basis van de gevolgde vakdidactiek( en) in je educatieve master. Ook buiten het onderwijs is het diploma van de educatieve masteropleiding relevant. Je krijgt een brede educatieve opleiding waarmee je terechtkunt in het bedrijfsleven (denk maar aan coaching en vormingswerk), in de sociaalculturele sector, in musea enz. Uiteraard geeft een educatieve master ook toegang tot het doctoraat.