European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics

Admission (for Flemish degree students)

 1. Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Bachelor in de fysica
   • Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
   • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: toegepaste natuurkunde
   • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
  2. opleidingen oude structuur:
   • Burgerlijk natuurkundig ingenieur
 2. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. aantal studiepunten te bepalen door de faculteit
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
    • Een diploma van 'Master in Engineering Technology'
    • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met inbegrip van 'architectuur')
    • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de industriële wetenschappen'
   2. opleidingen oude structuur:
    • Een diploma van 'Industrieel Ingenieur'


Extra info toelatingsvoorwaarden
Houders van één van bovenvermelde diploma’s die de opleiding willen volgen, moeten zich aanbieden bij het Steering Committee van de opleiding vóór 15 juni van het voorafgaande academiejaar. Na deze datum kan men niet meer toegelaten worden. Studenten die zich kandidaat willen stellen voor een Erasmus+-beurs, moeten zich echter bij het Steering Committee aanmelden vóór 15 januari voorafgaand aan het academiejaar van inschrijving.

Admission (for international degree students)

The minimum degree required is a Bachelor’s degree in Physics or Engineering. Specialisation in Plasma and Nuclear Physics is advised but not obligatory. Research in Plasma or Nuclear Physics is an asset. Three recommendation letters are required. If the institute you are from is well known for the quality of its research and education in plasma physics and nuclear research, this is an asset too.

Language (for Flemish degree students)

Je moet een taalbewijs Engels voorleggen.

Language (for international degree students)

More information regarding the required knowledge of English; see also information on the course website.