Master of Arts in de geschiedenis

Voor diploma's die toegang geven tot het schakelprogramma: studenten moeten hun diploma, vergezeld van het diplomasupplement, voorleggen aan de trajectbegeleider.

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de geschiedenis
 2. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. 90 SP
   • Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen
   • Bachelor in de archeologie
   • Bachelor in de communicatiewetenschappen
   • Bachelor in de criminologische wetenschappen
   • Bachelor in de economische wetenschappen
   • Bachelor in de kunstwetenschappen
   • Bachelor in de moraalwetenschappen
   • Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
   • Bachelor in de Oosterse talen en culturen
   • Bachelor in de pedagogische wetenschappen
   • Bachelor in de politieke wetenschappen
   • Bachelor in de psychologie
   • Bachelor in de rechten
   • Bachelor in de sociologie
   • Bachelor in de taal- en letterkunde
   • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
   • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen
   • Bachelor in de wijsbegeerte
 3. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. 88 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, op voorwaarde dat de student geschiedenis in de basiscluster heeft gevolgd. Als dit laatste duidelijk op het diploma is vermeld, heeft de student geen toelating van de faculteit nodig, maar kan hij zich meteen aanmelden bij de Centrale Studentenadministratie.
   2. opleidingen oude structuur:
    • Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 1, op voorwaarde dat de student geschiedenis in de basiscluster heeft gevolgd. Als dit laatste duidelijk op het diploma is vermeld, heeft de student geen toelating van de faculteit nodig, maar kan hij zich meteen aanmelden bij de Centrale Studentenadministratie.
  2. aantal studiepunten te bepalen door de faculteit
   • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, op voorwaarde dat de student geschiedenis in de basiscluster heeft gevolgd. Als dit laatste duidelijk op het diploma is vermeld, heeft de student geen toelating van de faculteit nodig, maar kan hij zich meteen aanmelden bij de Centrale Studentenadministratie.