Master of Arts in de meertalige bedrijfscommunicatie

Meertalige bedrijfscommunicatie is een unieke combinatie tussen communicatiestrategieën en -vaardigheden en bedrijfskennis en vreemde talen. Die pluridisciplinariteit is het resultaat van de samenwerking tussen verschillende faculteiten in combinatie met een reële inbreng uit het bedrijfsleven.

master-na-masteropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Meertalige bedrijfscommunicatie (MTB) verenigt in een unieke combinatie enerzijds communicatiestrategieën en -vaardigheden met anderzijds bedrijfskennis en vreemde talen. Die pluridisciplinariteit is het resultaat van de samenwerking tussen de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Economie en Bedrijfskunde, Rechtsgeleerdheid. Daarbovenop komt nog een reële inbreng van het bedrijfsleven. De opleiding trekt studenten met de meest uiteenlopende basisdiploma's aan. Die verscheidenheid genereert een vruchtbare kruisbestuiving op het vlak van het intellectuele en creatieve gedachtegoed.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Meertalige bedrijfscommunicatie behandelt alle deelgebieden van strategisch communicatiebeleid: marketingcommunicatie, corporate communicatie, arbeidsmarktcommunicatie, zowel online als offline.

Een aantal vakken geeft een theoretisch kader maar de praktijk speelt ook een belangrijke rol: in kleine teams ga je de communicatie rond een businessplan uitwerken en creëer je je eigen start-up waarvoor je een financieel plan uitwerkt, een communicatiestrategie bedenkt inclusief een crisis beheerst en de pers te woord staat. Projecten voor externe partners worden begeleid door specialisten uit vooraanstaande communicatiebureaus. De eindresultaten presenteer je samen met je team aan de communicatieverantwoordelijken van de klant.

Ben je vanuit je vooropleiding minder vertrouwd met het bedrijfsleven, dan biedt het programma een module bedrijfskunde, met vakken zoals economie, handelsrecht, boekhouden enz. Niet om specialisten te vormen, maar wel om je de nodige achtergrond te geven zodat je beter kunt functioneren in een bedrijf. Beschik je wel over economische voorkennis, dan volg je een aangepaste, beperktere module.

Een aantal taalvakken zorgt ervoor dat je de in het Nederlands verworven bedrijfskundige kennis en terminologie ook kunt verwoorden in het Engels en het Frans (verplichte talen), of zelfs in het Spaans en het Duits (keuzetalen). Je leert in die taalvakken echter veel meer dan woordenschat en grammatica: je leert er je parate kennis aanwenden om in een professionele context doelgericht en efficiënt te communiceren o.a. via casestudies en projecten. Daarmee zijn de taalvakken meteen ook vakken bedrijfscommunicatie. Dankzij die bijzondere invalshoek bieden de taalvakken een flinke toegevoegde waarde, ook als je al talen gehad hebt in je basisopleiding, zoals bv. economisten en afgestudeerden in taal- en letterkunde of vertaalkunde.

Meertalige bedrijfscommunicatie legt de brug tussen studie en tewerkstelling, tussen de universiteit en de bedrijfswereld. Daarom bestaat het programma niet alleen uit cursussen in de universiteit, maar tevens uit verregaande contacten met bedrijven via gastcolleges, bedrijfsbezoeken en de hierboven besproken groepsprojecten. Er is ook een bedrijfsstage. Die kies je in de sector die je het meest aanspreekt, met een takenpakket dat past bij jouw persoonlijkheid. Dat kan in het binnen- of buitenland, in de privésector of de openbare sector, in de profit of non-profit.

De bedrijfsstage vormt samen met de daaraan gebonden thesis de masterproef.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Als master in de meertalige bedrijfscommunicatie werk je als communicatieprofessional in marketing, reclame, public relations, human resources, verkoop of management. Dat kan in een adviserende rol als consultant of als stafmedewerker in een organisatie. Dankzij de pluridisciplinariteit van het programma liggen ook polyvalente managementfuncties in het bereik.