Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen (Nederlands, Duits, Spaans )

Enkel de bachelorstudenten die een identieke corresponderende talencombinatie hebben gevolgd, kunnen rechtstreeks inschrijven. Alle andere kandidaat-studenten moeten hun diploma, vergezeld van het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit via de trajectbegeleider.

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Spaans
 2. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
  • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt met de talencombinatie Nederlands, Duits, Spaans
 3. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. MIN 38 SP - MAX 85 SP
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Italiaans
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Russisch
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Spaans
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Spaans
 4. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. MIN 60 SP - MAX 90 SP
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Duits of het Spaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Duits of het Spaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
  2. 82 SP
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding)
 5. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. 83 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
    • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
    • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
    • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
    • Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
   2. opleidingen oude structuur:
    • Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)