Master of Arts in de Oosterse talen en culturen (India)

  1. Rechtstreeks:
    • Bachelor in de Oosterse talen en culturen, afstudeerrichting: India
  2. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
    • Bachelor in de Oosterse talen en culturen, op voorwaarde dat de student een afdoend pakket taal en cultuur van India heeft gevolgd.