Master of Arts in gender en diversiteit

Je wordt opgeleid om op een wetenschappelijk onderbouwde, geëngageerde en verantwoordelijke wijze te kunnen omgaan met complexe problemen van sociale ongelijkheid en discriminatie en de daaruit voortvloeiende veranderingsprocessen. De opleiding maakt ook de link met de praktijk en het werkveld door onder meer te voorzien in een stage en speelt zo in op de vraag naar gender- en diversiteitsexperten die leeft in het beleid, in het onderwijs, de bedrijfswereld, verenigingen en ngo’s.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Infodagen

De infodag is bedoeld voor nieuwe studenten die via een schakelprogramma instromen (om 17u) of voor studenten die rechtstreeks met de master starten (18u). Je krijgt er meer info over de opleiding, over het vakkenpakket, de verwachtingen en je kunt vragen stellen aan professoren, trajectbegeleiders en studenten. De infodag gaat online door.

Master Gender en Diversiteit

dinsdag 4 mei 2021
om 18u00

online

Masterbeurs

Elk jaar, eind maart, organiseert de Associatie Universiteit Gent de Afstudeerbeurs. Deze beurs richt zich enerzijds op de voorbereiding op de arbeidsmarkt en anderzijds op verder studeren. 'Verder studeren' komt aan bod in het luik Masterbeurs.

Meer info: www.ugent.be/masterbeurs