Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen (Nederlands, Frans, Russisch )

Enkel de bachelorstudenten die een identieke corresponderende talencombinatie hebben gevolgd, kunnen rechtstreeks inschrijven. Alle andere kandidaat-studenten moeten hun diploma, vergezeld van het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit via de trajectbegeleider.

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Russisch
 2. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
  • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt met de talencombinatie Nederlands, Frans, Russisch
 3. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. MIN 54 SP - MAX 85 SP
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Russisch
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Frans
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Russisch
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Italiaans
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Spaans
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
 4. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. MIN 60 SP - MAX 90 SP
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Frans of het Russisch (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
   • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Frans of het Russisch (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
  2. 82 SP
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
   • Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding)