Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen (Nederlands, Frans, Spaans)

De masteropleiding in het vertalen is een van de drie masters die volgen op de bachelor in de toegepaste taalkunde. Vertalen is een gespecialiseerd vak. Wie een vreemde taal goed beheerst, verstaat daarom nog niet de kunst om een geslaagde vertaling te maken. Daarvoor moet je inzicht hebben in de context waarin je vertaalt, vertaaltechnologieën en allerhande vertaalmethodes. Vertalers weten waar ze gespecialiseerde termen kunnen opzoeken, bronnen kunnen raadplegen en op de hoogte zijn van elektronische hulpmiddelen zoals vertaalgeheugens en databanken. Die inzichten verwerf je tijdens de opleiding master in het vertalen.
De opleiding biedt je tegelijk een degelijke academische vorming (kritisch inzicht verwerven in het waarom) en een praktijkgerichte voorbereiding op de beroepswereld (concrete training van het hoe). Onze master in het vertalen kreeg als eerste in Vlaanderen het European Master’s in Translation kwaliteitslabel. Dat label wordt door de Europese Commissie toegekend aan vertaalopleidingen die voldoen aan hoge kwaliteitsnormen.

Opbouw

Het programma van de master bouwt voort op de vaardigheden, inzichten en kennis die je verworven hebt in de bachelor in de toegepaste taalkunde. Die bagage stelt je in staat je toe te leggen op het vertalen. Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte beheersing van het Nederlands en van je twee vreemde talen nodig hebt. De master staat via een voorbereidings- of schakelprogramma ook open voor andere afgestudeerde bachelorstudenten.
Binnen het pakket Nederlands wordt sterk de nadruk gelegd op teksten herformuleren tot het taalgebruik en de stijl helemaal goed zitten. Bovendien krijg je een praktijkcursus effectief solliciteren, gecombineerd met een sollicitatiedriedaagse op verplaatsing. In de bachelor heb je al kennisgemaakt met de vertaling van algemene teksten zoals journalistieke teksten, columns of brochures. In de masteropleiding leer je meer gespecialiseerde teksten vertalen uit verscheidene domeinen van het maatschappelijke leven. Naargelang je talencombinatie leer je bijvoorbeeld essayistische, literaire, medische, wetenschappelijke, juridische, economische of technische teksten vertalen. Vertalen leer je in twee richtingen: van de vreemde taal in het Nederlands en omgekeerd. Je wordt ook vertrouwd gemaakt met een aantal meer theoretische inzichten, werkwijzen en technologische hulpmiddelen zoals automatische vertaling en andere vertaalsoftware, bruikbare databanken, zoekmethodes enz. Je verdiept je ook in de cultuur en maatschappij van de gebieden waar je twee vreemde talen worden gesproken. Er staat verder nog een keuzevak op het programma. Je kunt een extra vak gespecialiseerde vertaling volgen: audiovisuele vertaling (onder- en boventiteling, nasynchronisatie en audiodescriptie), of lokalisatie (vertalen van o.a. software en videogames), of het technologisch georiënteerde vak Digital Humanities. Ten slotte kun je ervoor kiezen om je kennis van het Engels, Frans of Duits op te frissen.
Voorts werk je een stage af bij een vertaalbureau of bij een vertaalafdeling van een profit- of non-profitorganisatie. Zo ervaar je aan den lijve hoe het er in de beroepswereld aan toe kan gaan, wat de normen van vertaalafdelingen zijn, wat opdrachtgevers verwachten, hoeveel variatie het vertaalwerk met zich brengt, welke soorten teksten worden vertaald, tegen welk tempo, met welke hulpmiddelen enz. Je kunt ook opteren voor een SBP (small business project): je richt dan met een team je eigen vertaalbureau op, stelt een businessplan op, werkt met reële opdrachtgevers en voert een volledige vertaalopdracht uit. De kroon op het werk wordt je masterproef. Je krijgt een keuze aan onderwerpen aangeboden in de diverse domeinen die het vertalen aanbelangen. Je kunt aspecten van het vertaalproduct of -proces onderzoeken (op grond van bestaande vertalingen, een eigen vertaling of een experiment ...), de relatie tussen bron- en doeltekst bestuderen, de vertaalprocedures eigen aan gespecialiseerde tekstsoorten bespreken of de technische hulpmiddelen die vertaling ondersteunen kritisch onderzoeken. Ook terminografische, culturele of talige onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod kwamen, behoren tot de mogelijke thema’s van je masterproef. Je schrijft je masterproef in een van je twee vreemde talen. Je bewijst dat je zelfstandig informatie kunt opzoeken en verwerken, dat je daar originele synthese van kunt maken, dat je problemen op een systematische en creatieve manier weet op te lossen. Je masterproef is een eigen werk waarin je bewijst inzicht te hebben in specifieke vertaalcompetenties en -processen.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Voor de master in het vertalen kies je als je zelfstandig vertaler wilt worden of aan de slag wilt als medewerker van een vertaalbureau of van een vertaalafdeling in een internationaal bedrijf. Ook bij nationale of internationale overheidsinstellingen kun je terecht. Je kunt bovendien beëdigd vertaler worden, je kunt je ook profileren als vertaler-revisor en vertaalwerk eventueel combineren met copywriting enz. Als ICT je aanspreekt, kan je terminoloog worden, meertalige taaldatabanken samenstellen, documenten elektronisch ontsluiten of meewerken aan de ontwikkeling van vertaalsoftware. Als vertaler beheers je dus niet alleen vreemde talen, je bent bovendien getraind om zowel op zelfstandige wijze als in teamverband complexe tekstsoorten te vertalen en te reviseren. Je kunt de methoden en technieken eigen aan de vertaalpraktijk ook kritisch benaderen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Ondanks alle investeringen in automatisch vertalen blijft de vraag naar specialisten in het correct vertalen van geschreven teksten zeer groot. Van vertaalsoftware of zogenaamde vertaalmachines mag je niet echt verwachten dat ze kant-en-klare vertalingen afleveren, maar ze vormen wel een hulpmiddel voor professionele vertalers. De arbeidsmarkt wordt door de opleiding op de voet gevolgd, onder meer via het lidmaatschap van het prestigieuze netwerk European Master of Translation, dat sterke banden onderhoudt met professionele vertalers en vertaalbedrijven.