Master of Laws in de rechten

Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma, vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit via de trajectbegeleider.

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de rechten
 2. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. 97 SP
   • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
   • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
   • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
 3. Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. MIN 84 SP - MAX 87 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting: rechtspraktijk
   2. opleidingen oude structuur:
    • Gegradueerde in bedrijfsbeheer, optie rechtspraktijk


 4. Na het met succes voltooien van een bacheloropleiding met studieduurverkorting
  1. 128 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de maatschappelijke veiligheid
    • Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting: rechtspraktijk
    • Bachelor in het sociaal werk
    • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
    • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
    • Master in de ingenieurswetenschappen (KMS)
    • Master in de sociale en militaire wetenschappen (KMS)
   2. opleidingen oude structuur:
    • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus