Master of Medicine in de geneeskunde

De theoretische kennis over ziektebeelden, hun ontstaan, diagnose en therapie worden meer en meer geïntegreerd in de praktijk (via trainingen in het skillslab, via patiëntencontact en stages en door te leren in kleine groep klinische problemen op te lossen).

master-na-bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De opleiding tot arts duurt zes jaar en is ingedeeld in twee cycli: drie bachelorjaren en drie masterjaren. In de opleiding geneeskunde bestaat een studiejaar uit geïntegreerde blokken en lijnen (meer informatie is te vinden in de bachelorbrochure). In het masterprogramma wordt ernaar gestreefd om de theoretische kennis over ziektebeelden, hun ontstaan, diagnose en therapie beter te integreren met de praktijk (via trainingen in het skillslab, via patiëntencontact en stages en door te leren in kleine groep klinische problemen op te lossen).

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

In het eerste en tweede masterjaar worden elke week klinische lessen georganiseerd. Uitgaande van het verhaal van een patiënt (aanwezig in het auditorium) wordt de diagnostische aanpak besproken. Veel aandacht gaat naar de betekenis van klinische bevindingen, naar de psychosociale context van de patiënt, en naar een rationele keuze van onderzoeksmethodes en behandeling (‘evidence based medicine’). In het eerste en tweede masterjaar werk je ook aan een masterproef die je in de helft van het tweede masterjaar verdedigt. Daarnaast staan heel wat stages op het programma. Tijdens de klinische blokken van het eerste en tweede masterjaar maak je kennis met de patiëntenzorg in juniorstages (individuele observatiestages) en gestructureerde stages (stages in groep waarbij patiënten met belangrijke ziektebeelden ondervraagd en onderzocht worden onder begeleiding van ervaren artsen).
Het tweede semester van het tweede masterjaar en het eerste semester van het derde masterjaar bestaan hoofdzakelijk uit seniorstages (= basisstages) in diverse disciplines: interne geneeskunde, spoedopname, heelkunde, bewegingsstelsel, pediatrie, gynaecologie/verloskunde, huisartsgeneeskunde, psychiatrie, neus-, keel-, oorheelkunde, huidziekten enz. Voor elke discipline zijn stagedoelen gedefinieerd. In het tweede semester van het derde masterjaar staan dan de verdiepende oriëntatiestages gepland die mee zullen bepalen welke beroepsopleiding je eventueel nadien zult volgen (huisarts – ziekenhuisarts – maatschappelijke gezondheidszorg). Daarnaast is reflectie over de klinische praktijk een essentieel onderdeel in de vorming van artsen.
In de examenperiode van juni in het derde masterjaar leg je het “geïntegreerd klinisch eindexamen” af. Het derde masterjaar eindigt met drie weken verdiepend klinisch redeneren waar je onder andere ook de EBMA-toets zal afleggen. Dat is een test waarin alle aspecten die een basisarts moet kennen, getoetst worden. Als je de test succesvol aflegt, ontvang je een inter­nationaal erkend certificaat.
Buitenlandse stages binnen de Europese Unie zijn mogelijk via het Erasmus/Socrates-programma. Studenten kunnen ook hun stageplaats verder zoeken in bv. Cambodja, Bolivia, Kenia, Rwanda, Uganda, Ecuador ...
Naast de hier beschreven domeinmaster kun je ook kiezen voor de educatieve master. Je wordt dan geen arts, maar je maakt de keuze om met je wetenschappelijke kennis een educatieve functie op te nemen. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Met het diploma van Master in de geneeskunde kun je de verdere beroepsopleiding aanvatten: hetzij voor (erkend) huisarts door het volgen van de Master in de huisartsgeneeskunde (master-na-masteropleiding van drie jaar), hetzij voor specialist (chirurgie, pediatrie ...) door het volgen van de opleiding Master in de specialistische geneeskunde (de opleidingsduur van die master-na-masteropleiding is afhankelijk van de specialisatie). Die opleiding is vooral praktisch gericht. Het betreft voltijds bezoldigd werken als arts-specialist in opleiding (ASO) gedurende een welbepaald aantal jaren. Ook kan je met jouw diploma terecht in het humanitaire werkveld, in onderzoek, in de industrie, in preventieve geneeskundige beroepen zoals arbeids- en jeugdgezondheidszorg en in zoveel meer mogelijke carrières. Bovenstaande toont duidelijk aan dat het masterdiploma arts een stevige basis is voor een breed scala aan mooie carrières. Het is belangrijk om jouw blik breed open te houden.