Master of Medicine in de huisartsgeneeskunde

 De toelatingsprocedure bestaat uit verschillende fases:

 • fase 1 is de administratieve fase waarbij je formele voorwaarden moet vervullen om te worden opgenomen in een interuniversitaire (inschrijvings)lijst voor deelname aan fase 2, nl. het afleggen van de eigenlijke bekwaamheidstoets;
 • fase 2 bestaat uit het afleggen van de bekwaamheidstoets waarbij huisartsgeneeskundige basisattitudes, vaardigheden en kennis worden getoetst;
 • fase 3 bestaat uit een interuniversitair jury-examen en is bedoeld voor wie niet geslaagd is in fase 2.

Als je geslaagd bent, dan kan je starten aan de driejarige opleiding die leidt tot een masterdiploma in de huisartsgeneeskunde.

 1. Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Master in de geneeskunde (180 sp), op voorwaarde dat de student in het opleidingsonderdeel ‘Verdiepende oriëntatiestage’ het co-assistentschap huisartsgeneeskunde heeft gevolgd
   • Master in de geneeskunde (240 sp), afstudeerrichting: aangepast programma huisarts
   • Master in de geneeskunde (240 sp), afstudeerrichting: huisarts
   • Master in de geneeskunde (240 sp), afstudeerrichting: huisartsgeneeskunde
  2. opleidingen oude structuur:
   • Arts, die de afstudeerrichting 'huisarts' heeft gevolgd
 2. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. aantal studiepunten te bepalen door de faculteit
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Master in de geneeskunde (180 sp), indien de student in het opleidingsonderdeel ‘Verdiepende oriëntatiestage’ niet het co-assistentschap huisartsgeneeskunde heeft gevolgd
    • Master in de geneeskunde (240 sp), afstudeerrichting: maatschappelijke gezondheidszorg
    • Master in de geneeskunde (240 sp), afstudeerrichting: prespecialisatie
    • Master in de geneeskunde (240 sp), afstudeerrichting: sociale geneeskunde
    • Master in de geneeskunde (240 sp), afstudeerrichting: wetenschappelijk onderzoek
    • Master in de geneeskunde (240 sp), afstudeerrichting: ziekenhuisarts
    • Master in de geneeskunde (240 sp), afstudeerrichting: ziekenhuisgeneeskunde
   2. opleidingen oude structuur:
    • Arts, die niet de afstudeerrichting ‘huisartsgeneeskunde’ heeft gevolgd


Extra info toelatingsvoorwaarden
Bij de dossierbeoordeling wordt nagegaan of de student onder andere de bekwaamheidsproef voor huisartsgeneeskunde succesvol heeft doorlopen. Voor studenten wie bovendien een voorbereidingsprogramma wordt opgelegd: het voorbereidingsprogramma bestaat uit een opleidingsonderdeel ‘Aanvullende stage huisartsgeneeskunde’ (3 SP) dat 6 weken stage omvat. De student moet slagen voor het bekwaamheidsonderzoek én voor het voorbereidingsprogramma alvorens zich te kunnen inschrijven voor de ManaMa MMed in de huisartsgeneeskunde. Aangezien de stage in de zomer kan worden afgelegd volgend op het behalen van het diploma MMed in de geneeskunde en ook na het afleggen van het bekwaamheidsonderzoek (in juni, waarbij een voorwaardelijke toelating wordt verleend die o.m. het slagen voor het voorbereidingsprogramma omvat), kan de student het getuigschrift van het voorbereidingsprogramma nog behalen in het aflopende academiejaar en de MMed in de huisartsgeneeskunde aansluitend aanvatten, dus in het academiejaar volgend op zijn initiële masteropleiding.