Master of Medicine in de specialistische geneeskunde (fysische geneeskunde en revalidatie)

 1. Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
  • Master in de geneeskunde (180 sp)
    

   Het bekwaamheidsonderzoek vertaalt zich in een stageplan ingediend bij het Agentschap Zorg en Gezondheid en een aanvaardingsattest (ondertekend door de Decaan van de Gentse faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) dat wordt opgesteld voor de arts in kwestie na selectie op grond van de selectiecriteria zoals bepaald door het KB van 16 maart 1999.

  • Master in de geneeskunde (240 sp)
    

   Het bekwaamheidsonderzoek vertaalt zich in een stageplan ingediend bij het Agentschap Zorg en Gezondheid en een aanvaardingsattest (ondertekend door de Decaan van de Gentse faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) dat wordt opgesteld voor de arts in kwestie na selectie op grond van de selectiecriteria zoals bepaald door het KB van 16 maart 1999.