Master of Medicine in de specialistische geneeskunde (urgentiegeneeskunde)