Master of Science in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De opleiding Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie richt zich op de studie van de moleculaire processen die aan de basis liggen van het leven op aarde. Bio-ingenieurs cel- en genbiotechnologie zijn in staat om op DNA-, eiwit-, organisme- of ecosysteemniveau biologische processen te sturen en brengen met hun ingenieursdenken deze kennis in praktijk voor de industrie en de maatschappij.

Het werkveld is heel breed en omvat de productie, analyse en toepassing van veredelde levende materie die nieuwe mogelijkheden biedt op het vlak van o.a. de industriële processen en biokatalyse voor productie van voedingsadditieven, allerhande enzymen en geneesmiddelen, planten en dieren, en de milieutechnologie. De moleculaire technieken en diagnostiek zijn het gereedschap van de bio-ingenieur en omvatten het gebruik van eiwitidentificatie of DNA-‘fingerprints’, bv. voor het opsporen van micro-organismen in het milieu, voor het detecteren van fraude in de voeding of in de veredeling, om het veredelingsproces sneller en efficiënter te laten verlopen, en voor identificatie van erfelijke of infectieuze ziekten.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Een gedegen biologische, biochemische en moleculair genetische kennis van plant, dier en micro-organisme vormt de basis van de opleiding. Die basis wordt aangevuld met technologische en ingenieursgerichte opleidingsonderdelen, die (industriële) opschaling (o.a. via cel- en weefselculturen, bioreactoren of massateelt) moeten mogelijk maken.

Immers, na de genetische ingrepen en het kweken op grote schaal, dient het beoogde bioproduct via geëigende opwerkingstechnieken geoogst, gezuiverd en geformuleerd te worden tot een marktklaar product met inachtneming van ecologische en ethische aspecten. Een kwantitatieve benadering van de fundamentele en technologische aspecten van de opleiding staat centraal. De opleiding leent zich dan ook uitstekend als voorbereiding tot een loopbaan in onderzoek en productontwikkeling maar ook in technische en technologische functies. Dankzij de multidisciplinaire opleiding zal elke bio-ingenieur cel- en genbiotechnologie bij het afstuderen onderlegd zijn in zowel de biotechnologie van het dier en de plant als van het micro-organisme. Vanwege de explosieve groei van de biotechnologie en de zeer gevarieerde mogelijkheden op de arbeidsmarkt in o.a. de farmaceutische, landbouw - en voedingssector, en om in te spelen op een toenemende vraag naar academici met een specialisatie wordt echter ook de mogelijkheid geboden om in de master te kiezen voor een major. Elke major omvat een pakket van keuzevakken in een bepaald domein, namelijk: 

  • Rode biotechnologie: biomedisch
  • Groene biotechnologie: plant
  • Witte biotechnologie: microbieel

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen is zeer internationaal gericht. Je komt hoe dan ook in contact met studenten en culturen uit de hele wereld. Bovendien kun je op diverse manieren een buitenlandse ervaring opdoen. Zo kun je tijdens de masteropleiding deelnemen aan een uitwisselingsprogramma. Een stage in het buitenland behoort tevens tot de mogelijkheden. Daarnaast kun je ook in het kader van je masterproef voor een periode naar het buitenland. Voor de opleidingsspecifieke informatie kun je terecht op www.ugent.be/bw/nl/voor-studenten/buitenland.