Master of Science in de bedrijfseconomie (bedrijfseconomie)

De masteropleiding Bedrijfseconomie, afstudeerrichting Bedrijfseconomie is een verbredende opleiding gericht op studenten met een niet-economische vooropleiding. Je maakt kennis met de interne structuren en processen die een bedrijf in staat stelt zijn doelstellingen te bereiken. Je bestudeert de functionele aspecten van een organisatie: het ontstaan van bedrijven en organisaties, het management, de financiering, de financiële rapportering, de administratieve organisatie, het personeelsbeleid, de productie en verkoop van goederen en diensten, en de rol van het management. Na deze opleiding heb je oog voor economische opportuniteiten en ondernemerschap, en begrijp je de maatschappelijke implicaties van bedrijfseconomische beslissingen. In deze opleiding combineer je eerder verworven kennis en vaardigheden met bedrijfseconomische inzichten.

Opbouw

De opleiding bestaat uit een voorbereidingsprogramma en een masterprogramma. Het voorbereidingsprogramma telt 25 studiepunten en brengt je een grondige basiskennis bedrijfseconomie bij. Na afloop zal je ook in staat zijn om een marketingstrategie te vertalen in een professioneel commercieel beleid, gebruikmakend van modellen en onderzoeksmethoden. Tevens kan je een onderneming situeren in een bredere maatschappelijk-economische context. Je zal inzicht verwerven in de belangrijkste begrippen, denkwijzen en theorieën van het management. Daarnaast behandelen we ook leiderschapsvaardigheden die essentieel zijn voor de betrokkenheid van medewerkers, effectieve communicatie en duurzaam organisatorisch succes.

Het masterprogramma (60 studiepunten) bestaat uit vijf verplichte vakken die een grondige kennis op het vlak van het financieel en algemeen beheer nastreven. Zo moet je in staat zijn om een jaarrekening op te stellen en de betekenis van de cijfers te begrijpen in het licht van investeringsbeslissingen en waardering. Je leert de impact van verschillende financieringsvormen op de waarde van de onderneming schatten en je gebruikt kostprijzen in beslissings- en besturingsprocessen. Aanvullend bieden we jou een raamwerk om na te denken over strategische keuzes waarmee organisaties worden geconfronteerd. De verplichte vakken worden aangevuld met 15 studiepunten aan keuzevakken waardoor je jouw kennis verdiept in één domein of verbreedt binnen meerdere domeinen. Je kiest uit de volgende clusters: ondernemerschap, dienstenmanagement, beleidsinformatica en operationeel beheer, bedrijfsfinanciering, accountancy of marketing en personeelsbeleid. De masterproef (15 studiepunten) peilt naar jouw vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in een grondige studie van een onderwerp naar keuze. Na overleg met jouw promotor baken je een onderwerp af dat zich volledig binnen het economische vakgebied situeert of je stelt een onderwerp voor uit jouw vooropleiding waarvan je een economisch aspect wenst uit te diepen.

Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder behaalde credits. In jouw vooropleiding kan je dus reeds keuzevakken afstemmen op het voorbereidings- of masterprogramma.

Arbeidsmarkt

Toekomstige werkgevers verwachten steeds vaker dat werknemers vertrouwd zijn met bedrijfseconomische begrippen en relaties. Zij moeten economisch redeneren en communiceren binnen een complexe, bedrijfsmaatschappelijke context. Jouw bedrijfseconomische bagage is op de arbeidsmarkt een belangrijke troef en vaak zelfs een vereiste. Of je nu jurist bent, psycholoog of ingenieur, je functioneert beter in een organisatie als je de werking ervan doorziet en de economische context begrijpt. Een degelijke kennis van de werking van een bedrijf of organisatie is daarom noodzakelijk voor elke jongere met interesse en ambitie.