Master of Science in de bedrijfseconomie (bedrijfseconomie)

De masteropleiding Bedrijfseconomie heeft twee afstudeerrichtingen: Bedrijfseconomie en Fiscaliteit. In het vakgebied Bedrijfseconomie maak je kennis met de interne structuren en processen die een bedrijf in staat stelt zijn doelstellingen te bereiken. Het vakgebied Fiscaliteit wint elke dag aan belang, niet in het minst omdat steeds meer particulieren, vennootschappen en verenigingen geconfronteerd worden met een steeds complexer wordende wetgeving.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

In de afstudeerrichting Bedrijfseconomie bestudeer je de functionele aspecten van een organisatie: het ontstaan van bedrijven en organisaties, het management, de financiering, de financiële rapportering, de administratieve organisatie, het personeelsbeleid, de productie en verkoop van goederen en diensten, en de rol van het management. Na deze opleiding heb je oog voor economische opportuniteiten en ondernemerschap, en begrijp je de maatschappelijke implicaties van bedrijfseconomische beslissingen. In deze opleiding combineer je eerder verworven kennis en vaardigheden met bedrijfseconomische inzichten.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De opleiding bestaat uit een voorbereidingsprogramma en een masterprogramma. Het voorbereidingsprogramma telt 25 studiepunten en brengt je een grondige basiskennis bedrijfseconomie bij. Je krijgt een globaal overzicht in de economische wetenschap en praktische toepassingen op hedendaagse economische problemen. Deze basisconcepten omvatten o.a. het begrippenkader van vraag en aanbod, het concept elasticiteit, welvaart, overheidsingrijpen, consumptiegedrag, monopolie, mededingingsbeleid, bankencrisis, eurocrisis, vergrijzing, …

Daarnaast bestudeer je macro-economisch beleid, overheidsfaling, internationale handel, de werking van de geld- en arbeidsmarkt, economische groei, … Die grondige basis stelt jou in staat om een onderneming te situeren in een bredere maatschappelijke-economische context. Je zal ook in staat zijn om een marketingstrategie te vertalen in een professioneel commercieel beleid, gebruikmakend van modellen en onderzoeksmethoden. Je leert zelfstandig een beleidsprobleem of onderzoeksvraag afbakenen, de juiste analysetechnieken aanwenden en uitvoeren, en de output interpreteren en hierover zorgvuldig rapporteren. Tot slot is het beheersen van de dubbelboekhouding een noodzaak in het bedrijfsleven. Daartoe leer je de inleidende aspecten van financiële rapportering en boekhoudtechniek volgens het Belgisch boekhoudrecht.

Het masterprogramma (60 studiepunten) bestaat uit vijf verplichte vakken die een grondige kennis op het vlak van het financieel en algemeen beheer nastreven. Zo moet je in staat zijn om een jaarrekening op te stellen en de betekenis van de cijfers te begrijpen in het licht van investeringsbeslissingen en waardering. Je leert de impact van verschillende financieringsvormen op de waarde van de onderneming schatten en je gebruikt kostprijzen in beslissings- en besturingsprocessen. Aanvullend bieden we jou een raamwerk om na te denken over strategische keuzes waarmee organisaties worden geconfronteerd.

De verplichte vakken worden aangevuld met 21 studiepunten aan keuzevakken waardoor je jouw kennis verdiept in één domein of verbreedt binnen meerdere domeinen. Je kiest uit de volgende clusters: ondernemerschap, dienstenmanagement, beleidsinformatica en operationeel beheer, bedrijfsfinanciering, accountancy of marketing en personeelsbeleid.

De masterproef (15 studiepunten) peilt naar jouw vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in een grondige studie van een onderwerp naar keuze. Na overleg met jouw promotor baken je een onderwerp af dat zich volledig binnen het economische vakgebied situeert of je stelt een onderwerp voor uit jouw vooropleiding waarvan je een economisch aspect wenst uit te diepen.

Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder behaalde credits. In jouw vooropleiding kan je dus reeds keuzevakken afstemmen op het voorbereidings- of masterprogramma.

Arbeidsmarkt

Toekomstige werkgevers verwachten steeds vaker dat werknemers vertrouwd zijn met bedrijfseconomische begrippen en relaties. Zij moeten economisch redeneren en communiceren binnen een complexe, bedrijfsmaatschappelijke context. Jouw bedrijfseconomische bagage is op de arbeidsmarkt een belangrijke troef en vaak zelfs een vereiste. Of je nu jurist bent, psycholoog of ingenieur, je functioneert beter in een organisatie als je de werking ervan doorziet en de economische context begrijpt. Een degelijke kennis van de werking van een bedrijf of organisatie is daarom noodzakelijk voor elke jongere met interesse en ambitie. Als je kiest voor de afstudeerrichting fiscaliteit, dan bouw je een carrière uit als belastingconsulent, fiscaal jurist, fiscaal advocaat, accountant, bedrijfsrevisor, of bekleed je een kaderfunctie in de privésector of bij de overheid.