Master of Science in de bedrijfseconomie (fiscaliteit )

De masteropleiding Bedrijfseconomie heeft twee afstudeerrichtingen: Bedrijfseconomie en Fiscaliteit. In het vakgebied Bedrijfseconomie maak je kennis met de interne structuren en processen die een bedrijf in staat stelt zijn doelstellingen te bereiken. Het vakgebied Fiscaliteit wint elke dag aan belang, niet in het minst omdat steeds meer particulieren, vennootschappen en verenigingen geconfronteerd worden met een steeds complexer wordende wetgeving.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De afstudeerrichting Fiscaliteit is gericht op het uiteenrafelen en analyseren van deze complexe materie; ze integreert daartoe het juridische denkpatroon en bedrijfseconomische inzichten, in een dynamische optiek en actuele achtergrond. Na deze specialistische opleiding ben je in staat om complexe fiscale vraagstukken, zowel op nationaal als internationaal niveau, op een correct wetenschappelijke en kritische wijze te analyseren om zo tot creatieve oplossingen of antwoorden te komen. De evoluties binnen het vakgebied worden op een systematische wijze opgevolgd zodat je in staat bent om een correct en gefundeerd fiscaal advies te formuleren. Het werkveld stelt daarom steeds hogere eisen waaraan dit programma tegemoet komt. Alle vakken uit de master fiscaliteit geven aanleiding tot een vrijstelling voor het toelatingsexamen van belastingconsulent.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De opleiding bestaat uit een voorbereidingsprogramma en een masterprogramma. Afhankelijk van jouw vooropleiding volg je een voorbereidingsprogramma van 27, 31 of 49 studiepunten waarin we jou een grondige basiskennis (bedrijfs)economie en recht bijbrengen. Studenten met een vooropleiding in de rechten worden ondergedompeld in hoofdzakelijk boekhoudkundige, financiële en bedrijfskundige opleidingsonderdelen. Wie reeds een economische achtergrond heeft, zal geconfronteerd worden met juridische opleidingsonderdelen (o.a. vennootschapsrecht, sociaal recht en verbintenissenrecht). Volgde je een andere vooropleiding dan krijg je een combinatie van de bovenstaande opleidingsonderdelen in het voorbereidingsprogramma.

In de masteropleiding volg je 45 studiepunten aan verplichte vakken. Je verwerft inzicht in de structuur en systematiek van de Belgische, internationale en Europese fiscaliteit. Je zal onder andere in staat zijn om diverse vraagstukken uit de personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw kritisch te analyseren. We maken je wegwijs in de fiscale procedure, gaande van de aangifte tot betwisting of invordering van een aanslag. Daarnaast maken we jou vertrouwd met de wettelijke en beroepsnormen voor belastingconsulenten, de fiscale bevoegdheden van de lokale en regionale overheden, de registratie- en successierechten, de uitdagingen inzake internationale en Europese fiscaliteit en de interpretatie van het Belgisch en internationaal boekhoudrecht. In fiscale planning en strategie worden actuele thema's aangereikt waarbij je de diverse fiscale takken leert integreren en beslissingen aftoetst aan de fiscale strategie.

De overige 15 studiepunten worden ingenomen door de masterproef die uit twee luiken bestaat: een seminariewerk over een actueel fiscaal thema waarbij een onderzoeksvraag op een correct wetenschappelijke en kritische wijze wordt geanalyseerd om te komen tot een duurzame oplossing, en een praktijkgerichte tax game ontwikkeld door Deloitte Belastingconsulenten. De tax game stimuleert een creatief en kritisch denkpatroon en dompelt je meteen onder in de fiscale adviespraktijk, zowel op Belgisch als op internationaal niveau.

Arbeidsmarkt

Toekomstige werkgevers verwachten steeds vaker dat werknemers vertrouwd zijn met bedrijfseconomische begrippen en relaties. Zij moeten economisch redeneren en communiceren binnen een complexe, bedrijfsmaatschappelijke context. Jouw bedrijfseconomische bagage is op de arbeidsmarkt een belangrijke troef en vaak zelfs een vereiste. Of je nu jurist bent, psycholoog of ingenieur, je functioneert beter in een organisatie als je de werking ervan doorziet en de economische context begrijpt. Een degelijke kennis van de werking van een bedrijf of organisatie is daarom noodzakelijk voor elke jongere met interesse en ambitie. Als je kiest voor de afstudeerrichting fiscaliteit, dan bouw je een carrière uit als belastingconsulent, fiscaal jurist, fiscaal advocaat, accountant, bedrijfsrevisor, of bekleed je een kaderfunctie in de privésector of bij de overheid.