Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management

Yves Leterme, adjunct-secretaris-generaal OESO

Besturen zonder inzicht leidt tot beleid zonder uitzicht. Zeker in tijden waarin de politiek al te veel gedreven en beïnvloed wordt door de kortademigheid en kortzichtigheid van media en perceptie, is het nuttig en zelfs noodzakelijk dat voldoende mensen hun bestuurlijke actie kunnen onderbouwen met voldoende vakkennis. Toen ik zo’n vijfentwintig jaar geleden mijn licentiaat bestuurswetenschappen haalde, wist ik niet dat de inhoud van die studie mij nog zo goed van pas zou komen.

Rudy Aernoudt, docent

“Wees niet te lui en te laf om zelf te denken”, vatte de Duitse filosoof Kant de Verlichtingsgedachte samen. Autonomie, of de vrijheid om zelf het leven in handen te nemen, betekent voor mij zich verzetten tegen normvervaging en uitholling van het normbesef. Of zoals Erasmus het stelde in zijn Lof der Zotheid: “Geluk is wat je er zelf van maakt”. Bijdragen tot het algemeen belang, sociaal bewogen leven en ethiek als drijfveer van het handelen hebben, dat is de basis voor duurzaam geluk. Een opleiding Bestuurskunde en Publiek Management is vermoedelijk de beste weg in het realiseren van dat doel en de beste manier om zich te wapenen tegen het kuddegedrag om op die manier bij te dragen aan een betere, menselijke maatschappij.

Nathalie, oud-studente

Ik wist al op jonge leeftijd dat ik iets wilde doen met mensen. Met haar verscheidenheid aan vakken, haar docenten met veel praktijkervaring en haar campus op een leuke en bereikbare locatie, sprak de opleiding me direct aan. Het werken met mensen kreeg daar een echte naam.

Kobe, masterstudent

De wijze waarop gedoceerd werd en de manier waarop leerstof onder handen genomen werd was nieuw voor mij. De omgang met professoren verloopt er enorm vlot en stimuleert om je in te zetten voor de vakken.

Özgür Balci, advocaat

Dankzij de opleiding bestuurskunde en publiek management heb ik niet alleen geleerd om de goede dingen te doen, maar ook om de dingen goed te doen.

Lynn, oud-studente

Waarom ik voor Bestuurskunde en publiek management koos? Vanwege de polyvalentie: van veel markten thuis en in verschillende contexten toepasbaar. Omdat ik wist dat ik me professioneel sowieso op het culturele terrein wou begeven, volgde ik de bijkomende opleiding Cultuur- en kunstmanagement. Resultaat: een professioneel contract bij een jong en sociaal geëngageerd toneelhuis.