Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde

Duurzame productie van grondstoffen voor de voeding, energieproductie en allerlei niet-voedingstoepassingen is slechts mogelijk met aandacht voor de samenhang tussen mens, plant en dier en omgeving. De opleiding wil ingenieurs vormen die inzichten in die samenhang kunnen omzetten in nieuwe toepassingen, concepten en beleidsprogramma’s.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De opleiding Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde vormt academische ingenieurs met een algemene kennis over multifunctionele en duurzame landbouw, waarbij de productie van plant en dier centraal staat. Duurzame productie van grondstoffen voor de voeding, energieproductie en allerlei niet-voedingstoepassingen is slechts mogelijk met aandacht voor de samenhang tussen mens, plant en dier en omgeving. De opleiding wil ingenieurs vormen die inzichten in die samenhang kunnen omzetten in nieuwe toepassingen, concepten en beleidsprogramma’s.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De gemeenschappelijke stam van de opleiding bestaat uit een aantal basisdisciplines zoals dierlijke en plantaardige productie, gewasbescherming, landbouweconomie, landbouwtechniek, bodemkunde en nutriëntenbeheer, genetica en gentechnologie. Ook het Vlaamse en Europese landbouwbeleid, traceerbaarheid en kwaliteitszorg komen ruim aan bod. De leerstof wordt aangeboden in een kader dat de verschillende vakgebieden overstijgt en dat leidt tot integratie van kennis uit de verschillende basisdisciplines.De brede basisopleiding wordt aangevuld met een meer specifieke, technische, analytische en diepgaande kennis van bepaalde subdomeinen.

In de opleiding Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde kan je je via keuzepakketten met voornamelijk toepassingsgerichte vakken specialiseren in één van de volgende vakgebieden: In de opleiding Master of Science in de bio-ingenieurs­wetenschappen: landbouwkunde kan je je opleiding naar eigen keuze verder verbreden of verdiepen door een ruim pakket aan keuzevakken. Specialisatie is mogelijk in één of meerdere van de volgende vakgebieden: 

  • Plantaardige productie met aandacht voor planten- veredeling, herbologie en in-vivo- en in-vitrogroei-processen.
  • Dierlijke productie met aandacht voor diervoeding, dier­genetica, duurzame dierhouderij en kwaliteit van dierlijke producten.
  • Gewasbescherming met aandacht voor het herkennen en duurzaam beheersen van plantenziekten, plagen en onkruiden. De geïntegreerde gewasbescherming komt ruim aan bod.
  • Economie en management met aandacht voor natuurlijke hulpbronnen, agro-marketing, economische onderzoekstechnieken en bio-industrieel beheer.

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen is zeer internationaal gericht. Je komt hoe dan ook in contact met studenten en culturen uit de hele wereld. Bovendien kun je op diverse manieren een buitenlandse ervaring opdoen. Zo kun je tijdens de masteropleiding deelnemen aan een uitwisselingsprogramma. Een stage in het buitenland behoort tevens tot de mogelijkheden. Daarnaast kun je ook in het kader van je masterproef voor een periode naar het buitenland. Voor de opleidingsspecifieke informatie kun je terecht op www.ugent.be/bw/nl/voor-studenten/buitenland.

Arbeidsmarkt

Door de toenemende internationale context en complexiteit van de land- en tuinbouw is er meer dan ooit behoefte aan bio-ingenieurs met een brede vorming en een gedegen, technische kennis. De bio-ingenieur landbouwkunde kan worden ingezet in diverse sectoren die met de productie van de levende materie te maken hebben, als productie-ingenieur, in onderzoek en ontwikkeling, in commerciële en managementfuncties, in adviserende en beleidsfuncties in binnen- en buitenland, en in ontwikkelings­samenwerking. Sectoren waarin de ingenieurs worden tewerkgesteld zijn bio-industrieën, onderzoeksinstellingen en proeftuinen, bedrijven in de agrosector bv. fytofarmaceutische en diervoederindustrie, bio-grondstoffenhandel, nationale en internationale landbouw­organisaties, overheidsinstellingen ...
Op de website www.bioingenieursaanhetwerk.be zijn zeer verschillende profielen van alumni te vinden.