Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding

De opleiding Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding beoogt een brede vorming in de levensmiddelen- en voedingswetenschappen, gebaseerd op zowel chemische, microbiologische, fysico-chemische, nutritionele en technologische aspecten van levensmiddelen. Hiernaast wordt bijzondere aandacht besteed aan marketing en consumentengedrag alsook aan bedrijfskundige aspecten. De master dient de diverse processen die plaatsgrijpen in grondstoffen, gedurende het productieproces, bewaring en bereiding van levensmiddelen niet enkel te kunnen doorgronden, maar ze tevens kwantitatief te kunnen beschrijven en eventueel verder te optimaliseren.

Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de verschillende aspecten van productkwaliteit (voedselveiligheid, voedingswaarde, technologische en sensorische kwaliteit, imago) en de technieken om die aspecten te integreren.

De vorming van een zelfstandig denkend en ethisch handelend bio-ingenieur wordt beoogd die de diverse aspecten van de levensmiddelen- en voedingswetenschappen weet te integreren om aldus te functioneren in de diverse actoren van de levensmiddelensector en aanverwante sectoren (i.e. productie, productontwikkeling, kwaliteitszorg, beleid en inspectie binnen de overheid, ontwikkelingssamenwerking, onderzoek).

Opbouw

Het curriculum van de Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding is dusdanig opgebouwd dat de student enerzijds de mogelijkheid heeft om zich te verdiepen in de aspecten van levensmiddelen en anderzijds zijn/haar kennis te verbreden. Daartoe worden diverse verdiepende majorvakken aangeboden die specifiek naar levensmiddelenwetenschappen en voeding toe zijn georiënteerd en rond drie centrale thema’s handelen: Levensmiddelentechnologie, Voeding en gezondheid, en Voedselveiligheid.

Op die manier wordt de mogelijkheid geboden om zich te specialiseren in de levensmiddelen- en voedingswetenschappen.
De student kan echter ook kiezen uit een keuzelijst van vakken die niet specifiek naar levensmiddelen zijn georiënteerd en dus verbredend werken. Keuzevakken worden aangeboden in het gebied van de fermentatietechnologie, de cel- en gentechnologie, de chemische analyse en productie, de milieutechnologie, de landbouwkunde, de procesregeling en statistiek en maatschappelijke vorming. Bovendien kan de student ook kiezen om zowel verbredende als verdiepende vakken als keuzevak op te nemen.

Arbeidsmarkt

De masteropleiding richt zich tot de diverse sectoren die actief zijn in het domein van de levensmiddelen, in het bijzonder de levensmiddelenindustrie, evenals tot de overheid en onderzoeksinstellingen. Dankzij de grondige kennis van proceskunde en bioproducttechnologie enerzijds, en de steeds grotere vervaging van de scheidingslijn tussen de levensmiddelenwetenschappen en de gezondheidsaspecten anderzijds, vormt de master levensmiddelenwetenschappen en voeding ook een uitstekende basis voor tewerkstelling in aanverwante sectoren van de levensmiddelensector, zoals de farmaceutische en biomedische sector.