Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde (plantaardige en dierlijke productie)

De master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde (Campus Schoonmeersen - Gent) legt de focus op wetenschap en vernieuwing in de land- en tuinbouw. Denk hierbij aan toepassingen van bio- en technologische wetenschappen in het optimaliseren van plantaardige en/of dierlijke productieprocessen.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De Msc in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde, plantaardige en dierlijke productie sluit aan bij het keuzepakket ‘landbouwkunde’ uit de Bachelor in de biowetenschappen. De masteropleiding kan ook worden gestart na het volgen van een schakelprogramma voor studenten die eerst een professionele bacheloropleiding hebben gevolgd. Deze master tot industrieel ingenieur bestaat uit een pakket van verplichte opleidingsonderdelen en anderzijds een keuzemodule. Je kan voor deze laatste module kiezen uit een verdere toespitsing op ‘Plantaardige en dierlijke productie’ ofwel op ‘Productie en omgeving’.

Bij het keuzepakket plantaardige en dierlijke productie ligt het accent op de productie van de primaire grondstoffen voor ‘Food’, ‘Feed’, ‘Fiber’ en ‘Fuel’. Je leert alles om duurzaam kwaliteitsvolle dierlijke en plantaardige producten te maken en dit gesteund op de meest recente innovaties. Met thema’s als plant- en gewaswetenschappen, gewasbescherming, planten- en dierenvoeding, planten- en dierengenetica en management wordt het landbouwproductiesysteem in al haar diversiteit in kaart gebracht en duidelijk gemaakt. Bij het aanbrengen van deze thema’s wordt ruimschoots aandacht geschonken aan het zorgvuldig en duurzaam omgaan met de productieomgeving en -factoren. De theorie wordt aangevuld met sectorgerichte toepassingen en geïllustreerd aan de hand van bedrijfsbezoeken in het binnen- en buitenland.

Het keuzepakket productie en omgeving slaat een brug tussen twee werelden die meer en meer met elkaar moeten communiceren: intensieve plantaardige en dierlijke productie en natuurbeheer. Landbouwers worden uitgedaagd om duurzaam met milieu en natuur om te gaan en zelfs natuurbeheerstaken op zich te nemen. Dit keuzepakket biedt dan ook basiskennis over duurzame productiesystemen, bosbeheer, groenbeheer en natuurontwikkeling. Via terreinbezoeken en projecten wordt de theorie in de praktijk vertaald.

De masterproef voor deze opleiding is gebaseerd op eigen uitgevoerd onderzoek rond actuele thema’s binnen de plantaardige en dierlijke productie en/of omgeving.

De opleiding biedt mogelijkheden aan om buitenlandse ervaring op te doen in het kader van een masterproef of een stage. Studenten die interesse hebben om zich te verdiepen in tropische landbouw kunnen hiervoor ook een aantal keuzevakken opnemen binnen de faculteit.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Arbeidsmarkt

Zowel bij de overheid als in de bedrijfswereld is de werkgelegenheid in de land- en tuinbouw en de verwante groene sector zeer ruim. Land- en tuinbouwproductie is technologisch sterk geëvolueerd en doet een beroep op heel wat kennis en creativiteit. Er is dus behoefte aan ingenieurs in de toelevering, productie, handel en verwerking en dit zowel in technisch-commerciële functies, in voorlichting en ontwikkelingssamenwerking als in onderzoek en onderwijs. Ook een zelfstandige carrière als succesvol ondernemer behoort tot de mogelijkheden. Er is ook steeds meer aandacht voor groen en natuur. Zo zijn er op veel plaatsen beheerovereenkomsten, zijn er nieuwe mogelijkheden voor ‘nichelandbouw’ zoals agroforestry en is er aandacht voor de ‘valorisatie’ van natuur. Om deze ontwikkelingen vorm te geven, zijn masters nodig met een visie, die een brugfunctie kunnen vervullen tussen enerzijds land- en tuinbouw en anderzijds natuur- en landschapsbeheer.

Met het diploma van Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde ben je wel gespecialiseerd maar toch ook voldoende veelzijdig om op heel wat terreinen aan de slag te kunnen.

Wat voor job je kan doen als industrieel ingenieur lees je in getuigenissen van onze afgestudeerden.