Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT (ICT)

Elektronica en ICT zijn onmisbaar geworden in onze huidige samenleving en omvatten veel facetten: gsm’s, chatten en skypen, een cruise-control, apparaten in ziekenhuizen, injectie van automotoren, bewaking van treinverkeer, domotica ...

In de opleiding master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT verwerf je een grondige kennis in de elektronica en in de informatie- en communicatietechnologie. De opleiding heeft drie afstudeerrichtingen.

In de afstudeerrichting elektronica leer je geavanceerde elektronische schakelingen en systemen ontwerpen, zowel analoog als digitaal: microprocessoren, signaalprocessoren voor audio-, video- en telecommunicatie, hoogfrequentieschakelingen en meetapparaten. Elektronica evolueert steeds meer in de richting van hardware-/software codesign, waarbij de grens tussen software en hardware steeds vager wordt.

In de afstudeerrichting ICT verwerf je een grondige kennis in de informatie- en communicatietechnologie. Je leert systemen ontwikkelen die worden ingezet in de informatie- en communicatie-industrie. Wat jij ontwerpt, stelt de informaticus in staat om zijn softwareproducten operationeel te maken. Multimedia, digitaal ontwerpen, datacommunicatie, computersystemen en computernetwerken, beeldverwerking: het is maar een greep uit het ruime aanbod van opleidingsonderdelen die van jou een succesvol bruggenbouwer tussen de informatica en de elektronica zullen maken.

In de nieuwe afstudeerrichting Ingebedde systemen* krijg je een praktische en interdisciplinaire kijk op de technologische aspecten van ingebedde systemen. Je kiest voor deze opleiding als je interesse hebt in robotica en mechatronica, mobiele toepassingen en het Internet of Things. Sensoren en displays, System-on-Chip design, datamining, mechatronisch productontwerp, cloud computing en mobiele applicaties vormen belangrijke pijlers van je opleiding.

* Deze afstudeerrichting wordt vanaf het academiejaar 2021-2022 aangeboden in Gent.

Opbouw

De masteropleiding in de industriële wetenschappen: elektronica- ICT bouwt verder op de academische bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT. De masteropleiding heeft twee afstudeerrichtingen (en vanaf 2021-2022 drie afstudeerrichtingen: + ingebedde systemen).

Het masterjaar bestaat uit drie delen: een aantal verplichte vakken (in totaal voor 18 studiepunten), de masterproef (18 studiepunten) en voor de resterende 24 studiepunten een aantal keuzevakken waarvan er 12 studiepunten gecombineerd worden tot een major. Je moet minstens één majorpakket kiezen dat eigen is aan de gekozen afstudeerrichting. Voor de afstudeerrichting elektronica is er keuze uit een major in analoog ontwerp en een major in digitaal ontwerp. Voor de afstudeerrichting ICT is er een major in beeldtechnologie en een major in communicatietechnologie. Naast een major uit je afstudeerrichting kies je voor 9 studiepunten vrij een aantal vakken uit de andere aangeboden majors. De laatste 3 studiepunten worden ingevuld door een maatschappelijk opleidingsonderdeel.

De masterproef vormt de brug tussen je opleiding en je job als ingenieur. De competenties die je tijdens je opleiding hebt verworven, gebruik je tijdens de masterproef voor het bedenken, uitwerken, implementeren en valideren van een originele oplossing voor een complex probleem. Het onderwerp van de masterproef leunt zo dicht mogelijk aan bij de problemen die een beginnend ingenieur of onderzoeker moet oplossen in het werkveld, hetzij in de bedrijfswereld of in de academische wereld.

Arbeidsmarkt

Als master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT, afstudeerrichting ICT kan je in erg veel sectoren terecht: in de elektronica, bij leveranciers van informatie- en communicatietechnologie (inclusief radio, televisie, telefonie, internet en multimediatoepassingen), softwareontwikkeling, spraakherkenning, computervisie, sensortechnologie, micromachines, medische elektronica, fysische en optische elektronica, transport, energieproductie en -distributie enz.

Je bent direct inzetbaar in technische functies en functies waarvoor een grote zelfstandigheid en creativiteit vereist zijn. Je kunt grote projecten initiëren, plannen en leiden, bijvoorbeeld als ontwerpingenieur, ICT-ingenieur, softwareingenieur, R&D ingenieur, ingenieur automatisering, systeemingenieur, onderhoudsingenieur, service-ingenieur, kwaliteitsingenieur, wetenschappelijk medewerker, hoger ambtenaar, manager, technisch-commercieel verantwoordelijke, opleidingsverantwoordelijke.

Op ikbenindustrieelingenieur.be vind je interessante getuigenissen.