Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek (elektrotechniek)

In de masteropleiding elektrotechniek kan je kiezen uit twee afstudeerrichtingen. De afstudeerrichting elektrotechniek bestudeert het beheersen van elektrische energie en hernieuwbare energiebronnen, de productie en transport van energie evenals elektrische motoren, generatoren en vermogenselektronica die voorkomen in industriële elektrische aandrijvingen, windturbines en elektrische voertuigen.

Opbouw

De master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek, afstudeerrichting elektrotechniek bouwt verder op de academische bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica. Je leert productielijnen ontwerpen en implementeren die zowel mens- als milieuvriendelijk en economisch rendabel zijn. Efficiënte en decoratieve verlichting, verwarming, elektrische meettechnieken en data-acquisitie vervolledigen het lessenpakket. In de laboratoria voor aandrijftechnieken, PLC-besturing, energiebeheersing en elektrische meetinstrumenten ervaar je het samenspel tussen jouw creatieve oplossing en de praktische hardware. In het laboratorium voor verlichting kun je draadloos en op afstand metingen verrichten. De multimediale showroom biedt tal van didactische en computerondersteunde mogelijkheden. Dankzij het doctoraatsonderzoek over elektrische aandrijvingen kom je in contact met hoogtechnologische drive trains voor de elektrische voertuigen en windturbines van de toekomst. De masterproef vormt de brug tussen het onderwijs en een job als ingenieur en omvat een technisch-wetenschappelijke opdracht die verband houdt met de gekozen specialisatie. De masterproef kadert in de onderzoekslijnen van de onderzoeksgroep of staat ten dienste van de industrie; ze is onderzoeksgericht en bevat steeds een specifieke diepgaande literatuurstudie. O.m. volgende aspecten kunnen aan bod komen: wetenschappelijk-technische voorstudie en technologieverkenning, productinnovatie, wetenschapppelijk-technische uitwerking, optimalisatie, materiaalonderzoek, realisatie van een prototype, haalbaarheidsstudie, veiligheidsanalyse.

Arbeidsmarkt

Dankzij je polyvalente en multidisciplinaire vorming, waarbij we veel aandacht besteden aan de industriële praktijk, kan je aan de slag als de generalist die diverse specialisaties en technieken efficiënt combineert. Je multidisciplinariteit garandeert je een sterke positie op de arbeidsmarkt. Je kunt terecht in technische functies, managementfuncties of commerciële functies, in vele takken van de industrie: studiebureaus, elektrische en elektronische nijverheden, verlichting, verwarming, koeltechniek, computer- en informatie verwerkende bedrijven, metaalverwerkende en mechanische nijverheid, chemische industrie, energieproductie en -distributie, lucht- en ruimtevaart, scheepvaart, spoorwegmaatschappijen, radio, tv en multimediabedrijven, controleorganen, openbare diensten, onderwijs, parastatalen, banken en de tertiaire sector.
+++/---
Je kunt terecht in technische functies, managementfuncties of commerciële functies, in vele takken van de industrie: studiebureaus, elektrische en elektronische nijverheden, verlichting, verwarming, koeltechniek, computer- en informatieverwerkende bedrijven, metaalverwerkende en mechanische nijverheid, chemische industrie,  energieproductie en -distributie, lucht- en ruimtevaart, scheepvaart, spoorwegmaatschappijen, radio, tv en multimediabedrijven, controleorganen, openbare diensten, onderwijs, parastatalen, banken en de tertiaire sector.