Master of Science in de industriële wetenschappen: landmeten

De master in de industriële wetenschappen: landmeten biedt naast de bouwkundige vakken, landmeetkundige vakken zoals plaatsbepaling, hydrografie en GIS. Je leert hoe je gegevens verzamelt en verwerkt om kaarten en plannen te maken met gebruik van specifieke software.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Masterbeurs

Elk jaar organiseert de Associatie Universiteit Gent de Afstudeerbeurs. Deze beurs richt zich enerzijds op de voorbereiding op de arbeidsmarkt en anderzijds op verder studeren (Masterbeurs).

Meer info: www.ugent.be/masterbeurs